Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Related Scans: Strength Most Actives Gaps
 

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
HIGR 3.9000 95.00 200 0.09
TCMFF 1.7500 75.00 900 0.67
VFRM 1.5000 53.06 128,900 2.54
AIKO 10.4900 49.86 1,200 0.66
POYN 1.2300 49.80 1,200 0.40
MCFUF 15.6000 22.83 1,300 1.05
ADYX 1.5200 20.40 900 0.41
ROFO 12.0000 18.81 1,500 0.93
CTXDF 2.7979 18.76 800 0.07
CTTOF 2.6500 18.30 10,000 0.50
PMOIF 1.1300 17.71 400 0.17
GNGBY 16.2200 17.20 300 0.19
FDHC 1.0000 14.42 300 0.12
SLNCF 3.4400 12.97 28,700 1.62
BKIMF 6.8673 12.83 5,100 0.17
HLFDY 4.7100 12.14 100 0.05
MHSDF 4.3227 10.84 1,400 0.08
NURPF 1.7100 10.32 400 0.29
PRMRF 4.0037 10.29 1,100 0.16
ALFVF 21.1898 10.22 1,300 0.19
IFSPF 11.0392 8.98 20,000 8.76
PRISY 1.4800 8.82 100 0.07
IGGHY 8.4000 8.25 500 0.24
SVYSF 106.8969 7.92 200 0.15
MGAWY 19.3000 7.88 300 0.07
DYSL 1.4500 7.41 4,200 0.23
CXDO 3.5000 7.36 1,600 0.27
FMCQF 68.0400 7.15 200 0.01
UCBJY 39.4500 7.11 200 0.19
VRSRF 1.2300 6.96 1,600 0.45
GDRZF 1.8400 6.95 42,300 1.61
SVCBY 9.8500 6.95 500 0.29
GNNSF 2.0000 6.95 100 0.03
HVPQF 22.1341 6.74 5,200 1.93
CADNF 9.2000 6.60 253,000 32.17
BBVXF 5.3400 6.59 350,000 1.91
ITEPF 1.0232 6.58 27,989 0.69
ORPB 6.0100 6.37 12,600 0.99
SBLUY 10.8500 6.37 100 0.01
TYOYY 108.4300 6.30 200 0.11
TTCNF 2.2740 6.01 300 0.04
CYBBF 1.6000 5.96 100 0.04
TLSRP 22.7500 5.76 100 0.09
SDVKY 17.2200 5.71 31,500 1.27
NDRBF 13.0000 5.69 1,000 0.86
FLOOF 1.2146 5.62 38,600 0.49
TKGBY 1.5100 5.59 31,700 0.51
SCND 9.7500 5.41 6,000 5.09
POFCY 2.5600 5.35 1,000 0.37
TYEKF 14.4750 5.35 800 0.04
EBCOY 14.1800 5.35 1,500 0.12
LPKFF 13.6800 5.31 1,500 1.10
HLDVF 4.9700 5.19 300 0.04
SPNUF 2.6400 5.18 500 0.14
BFTL 2.8900 5.09 100 0.01
RGLXY 5.2500 5.00 1,000 0.20
INRLF 3.2500 4.84 1,000 0.22
FECCF 8.3211 4.78 1,100 0.10
BKRKY 14.9450 4.66 10,000 0.36
VNNVF 53.2500 4.62 100 0.05
IBIBF 3.7500 4.57 1,500 0.73
CCOM 1.1500 4.55 9,400 3.84
POYYF 15.0523 4.53 2,000 0.39
MRRTY 2.8500 4.40 5,000 0.15
KLYCY 8.5820 4.37 100 0.08
WRTBF 11.7900 4.34 500 0.09
FCNE 1.7000 4.29 1,800 0.89
LGFRY 42.6800 4.10 500 0.47
SNYNF 93.0100 4.10 500 0.03
KHOLY 15.9600 4.08 31,826 0.30
SEGXF 10.7100 4.08 300 0.08
VOLVF 14.8500 4.04 500 0.27
PSMMY 63.2100 3.96 231,200 13.42
EDNMY 24.7480 3.92 10,300 2.22
ASAZY 11.6700 3.73 126,000 0.54
AUCOY 15.1500 3.63 100 0.07
NWHUF 9.1090 3.57 4,100 1.37
VLVLY 14.8400 3.41 39,900 1.38
CMSQF 10.8550 3.38 200 0.17
RGLSF 1.0200 3.36 5,600 0.63
SBAZ 17.0000 3.34 15,200 1.18
MDEVF 2.4800 3.33 1,000 0.12
AFSIM 16.9500 3.29 35,800 4.76
STZHF 7.9945 3.21 95,200 15.48
TBLMF 14.4500 3.21 100 0.01
ASGLY 6.4800 3.18 91,800 1.00
RKLIF 5.7732 3.16 9,300 0.34
GAPFF 2.6500 3.11 2,500 0.04
IAUGF 5.3100 3.11 5,800 1.84
CCOHY 46.5000 3.01 1,100 0.75
LTOUF 20.3400 2.99 100 0.03
LNSTY 23.3100 2.96 75,700 0.59
VTMEF 6.2800 2.95 16,900 1.49
EPOKY 11.2700 2.92 34,000 0.85
GPFOF 1.2861 2.89 4,200 0.39
PKIUF 35.0000 2.85 900 0.27
AKOM 13.6250 2.83 100 0.08
BICEY 34.8900 2.77 3,100 0.41
BFFAF 74.0850 2.75 2,000 0.41
CNVAF 2.6200 2.75 1,000 0.64
GFSZY 13.1900 2.73 7,600 0.18
PUBGY 10.5900 2.72 61,600 0.56
SNNF 9.5000 2.70 200 0.06
HXGBF 47.4000 2.69 300 0.25
YAHOF 3.0700 2.68 100 0.04
ASAZF 23.1000 2.67 800 0.04
DNBHF 17.7730 2.67 700 0.16
ATVDY 3.9000 2.63 200 0.09
ATLKY 32.2700 2.61 79,500 1.47
ATLCY 28.4450 2.58 2,100 0.76
MNHVF 25.1800 2.57 1,000 0.59
OJSCY 6.4414 2.57 233,200 30.42
WDGJF 4.4200 2.56 300 0.11
BEPTF 1.6100 2.55 2,000 0.14
LLESY 12.0500 2.55 100 0.08
AFSIA 15.8900 2.52 400 0.14
CNTWW 6.1500 2.50 300 0.12
HCHDF 2.5000 2.46 5,100 1.02
BXBLY 16.2700 2.41 20,000 0.27
ITVPY 17.8450 2.41 640 0.03
SPMYY 10.3650 2.40 100 0.10
MRVGF 2.1500 2.38 2,800 0.13
SEOAY 13.1300 2.38 33,200 1.10
RICOY 9.1200 2.36 500 0.22
NHYDY 3.5200 2.33 33,800 0.41
NWARF 3.9500 2.33 5,200 1.83
IMBBY 24.0800 2.29 112,145 0.45
PANDY 10.3000 2.28 9,600 0.52
IFPJF 9.8682 2.26 173 0.03
CNNEF 3.2700 2.24 2,600 0.15
PNDZF 41.0300 2.24 100 0.04
ASHTY 111.6500 2.15 7,600 0.78
EADSF 135.6700 2.12 900 0.31
RDEIY 10.1100 2.10 70,300 1.29
TLSNY 8.6900 2.10 39,900 0.96
MHGVY 25.3000 2.10 467,900 5.22
SFRGY 9.1500 2.09 800 0.30
HCXLF 19.8553 2.08 1,900 0.33
AZIHF 19.4000 2.05 1,400 1.01
TRYIY 15.5000 2.04 84,700 1.37
RWNFF 30.3000 2.02 100 0.02
SOMC 37.9500 2.02 300 0.16
LGGNF 3.5491 1.99 70,000 1.56
RBSPF 2.9680 1.99 2,700 0.99
SKFRY 18.2500 1.98 15,300 0.80
KTBA 30.0900 1.93 169 0.17
ACKAY 15.8890 1.92 300 0.16
HNNMY 4.2500 1.92 81,300 1.67
VPGI 1.6000 1.91 2,500 0.48
HRELF 2.7000 1.89 300 0.01
OHPB 8.1000 1.89 600 0.20
SPHRY 7.6500 1.86 1,000 0.65
EMITF 1.1000 1.85 100 0.00
JSEJF 8.9360 1.83 100 0.02
LIMAF 32.8918 1.83 400 0.12
BLRDF 11.5000 1.83 7,600 0.96
VWSYF 78.7795 1.82 100 0.06
FANUY 19.3900 1.81 164,800 0.69
SMMNY 20.7200 1.77 33,700 0.65
AZSEY 24.3300 1.76 125,700 0.94
RKUNF 9.8600 1.75 200 0.05
PVVTF 1.1383 1.72 500 0.07
SSLZY 5.3400 1.71 200 0.08
SMUUY 15.3350 1.69 100 0.09
SVVB 10.5000 1.65 28,100 18.94
OMRNY 58.2700 1.64 6,600 0.62
AEXAF 72.5755 1.63 300 0.20
JGCCY 27.7900 1.61 2,723 0.21
FRHHF 2.3100 1.61 500 0.18
TWODY 21.7090 1.59 500 0.35
CCDBF 40.2100 1.57 100 0.03
SVCBF 9.7000 1.57 400 0.32
MURGY 27.6500 1.56 37,300 0.87
THUPY 9.7500 1.56 200 0.01
BNTGY 9.8500 1.55 37,700 0.84
WFCF 1.6755 1.55 300 0.04
HKXCF 30.3000 1.54 100 0.02
DVSPF 6.7600 1.49 1,500 0.97
MTNOY 6.2820 1.49 5,500 0.71
ELEEF 8.2744 1.44 14,500 1.95
FRCOY 63.9000 1.43 15,100 2.43
SCIA 1.4500 1.40 1,700 0.32
SWDBF 14.5500 1.39 11,500 1.35
BREUF 11.3847 1.33 200 0.11
KUBTY 79.0000 1.32 15,334 0.87
RHHVF 294.5000 1.32 200 0.03
BKGMF 10.9000 1.30 700 0.45
FMBM 25.7500 1.30 100 0.05
TDCB 11.9000 1.28 3,000 2.93
ECNCF 3.3041 1.27 6,100 0.23
RANJY 26.1000 1.26 7,900 1.15
VLPNY 4.8100 1.26 500 0.18
RCRRF 31.3965 1.25 300 0.12
SHPMY 9.3150 1.25 200 0.07
HXGBY 47.7800 1.20 5,900 0.15
PDRDY 35.9400 1.20 79,600 1.59
TEZNY 19.3600 1.20 34,000 1.79
ANZFF 1.8720 1.19 1,700 0.28
KIGRY 13.9290 1.18 4,768 1.10
WYGPY 9.1900 1.18 1,200 1.18
ABNK 14.8000 1.17 100 0.03
FRRVF 28.8338 1.17 100 0.03
LGGNY 17.7860 1.17 13,900 0.28
WEBNF 19.7250 1.15 19,000 2.04
MTSFY 76.5200 1.15 400 0.12
PTXKY 4.8750 1.14 60,300 9.11
WPPGF 11.7810 1.12 9,000 3.98
BAYK 8.2500 1.10 81,800 10.86
CAWW 2.7800 1.09 5,000 1.70
SCMWY 51.4000 1.08 3,500 0.44
AAUKF 24.5068 1.06 32,500 8.19
AVBH 24.2500 1.04 100 0.03
ESSYY 30.0500 1.04 7,300 0.93
DREUF 10.1529 1.02 400 0.21
LGHEF 27.2452 1.02 100 0.01
KEYUF 23.1848 1.00 275 0.22
SBRCY 14.8200 0.95 98,900 0.55
MCBK 26.7500 0.94 100 0.08
GMOYF 16.0300 0.94 800 0.41
SUBCY 9.9600 0.91 9,800 0.54
BZLYF 8.0400 0.88 1,000 0.12
MQBKY 91.9000 0.88 7,800 1.07
TPNTF 16.1500 0.87 300 0.05
HVRRY 88.1000 0.86 3,400 1.38
NKRKY 15.8100 0.83 600 0.05
HLTOY 7.3900 0.82 4,000 0.34
NTIOF 51.5779 0.82 300 0.07
SAFRF 156.2388 0.80 100 0.03
TLPFY 111.9350 0.80 2,800 1.07
NPSCY 14.1100 0.79 200 0.08
KNYJF 58.2000 0.78 320 0.30
WIMHF 2.6000 0.78 4,900 0.66
ITEGY 4.1150 0.73 228 0.16
TUIFY 6.7200 0.73 2,100 0.13
EIPAF 15.3425 0.72 900,000 15.90
ENTMF 7.1000 0.71 300 0.05
SHWGY 4.3100 0.70 200 0.16
BIOQ 36.2500 0.69 500 0.49
RHHBY 36.8100 0.68 447,600 0.28
QABSY 23.4250 0.67 300 0.02
OASMY 1.5000 0.67 100 0.02
HARL 23.2500 0.65 100 0.07
JBFCY 18.0000 0.64 125 0.11
DELRF 2.6100 0.58 500 0.12
ELUXY 52.4500 0.58 1,600 0.41
CLNXF 45.4600 0.58 400 0.27
ESVIF 2.2000 0.56 600 0.11
HMCBF 20.2500 0.55 11,400 4.17
VOPKY 53.8850 0.53 6,200 1.40
CLOEF 2.9355 0.53 59,200 3.34
AGESY 57.7000 0.52 5,400 1.66
OSAGF 44.3300 0.52 500 0.45
SOMMY 23.5350 0.52 2,600 0.22
UMICF 40.6500 0.52 100 0.07
AIOSF 3.9200 0.51 300 0.11
AOZOY 6.0900 0.50 400 0.23
ARHH 1.2864 0.50 1,700 0.11
CMYYY 8.3000 0.48 400 0.28
GUZOF 2.1400 0.47 300 0.08
FMCKI 11.0500 0.45 800 0.04
AFLYY 11.3580 0.42 200 0.03
PBCRY 55.0000 0.40 700 0.45
TRSWF 10.5560 0.40 200 0.04
WBBW 26.1500 0.38 2,000 0.59
ABLZF 18.8300 0.35 100 0.00
NILSY 25.3300 0.32 24,000 0.55
NPPXF 48.6850 0.32 12,300 1.79
ACAZF 12.8200 0.31 200 0.10
ABVC 6.6500 0.30 1,200 0.81
ROMJF 1.4920 0.28 200 0.04
MCBI 19.2000 0.26 100 0.01
FBTT 30.7000 0.23 500 0.14
DLMAF 35.4400 0.20 300 0.13
ERRPF 12.4170 0.19 10,800 1.54
DPSTF 34.0000 0.18 100 0.02
PCCWY 5.7700 0.17 200 0.13
RFTZQ 23.1500 0.17 3,000 0.34
IUTSF 18.8489 0.13 230 0.13
MAHMF 8.2100 0.12 300 0.27
FBVA 17.7400 0.11 100 0.08
SIMA 10.0100 0.10 200 0.07
AESTY 2.7519 0.07 75,200 5.91
CNDCF 7.9960 0.06 200 0.15
MRWSF 2.5500 0.06 1,000 0.03
BHPLF 23.9500 0.03 200 0.00
DGEAF 40.0530 0.03 800 0.13
PGPEF 41.6100 0.02 1,000 0.68
TTFNF 51.1500 0.02 100 0.00
RFTTQ 23.1050 0.02 200 0.03
Related Scans: Strength Most Actives Gaps
Back to All Scans...