Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Related Scans: Pullback Strength
 

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
TCCNY 12.2000 6.09 648,500 16.81
INNV 2.4500 2.51 81,500 12.66
SYCRF 4.7500 0.21 4,665,500 12.45
RCRUY 6.1500 3.10 1,150,000 12.37
NNOMF 1.0925 6.07 161,900 11.78
BICEY 34.4700 0.38 84,500 10.08
ASAZF 22.4800 1.26 210,800 9.88
ASOMY 34.0300 2.47 122,400 9.55
BPRMF 11.7750 4.85 58,900 7.54
CIFAF 14.6900 2.21 23,300 6.78
SKBSY 19.9100 2.29 10,000 5.71
MOTUY 5.0000 5.04 68,300 5.60
BFLBF 29.4711 0.60 48,800 5.00
SZKMY 161.5000 0.06 34,700 4.79
CGUSY 10.4000 5.26 7,000 4.72
HXGBY 51.1600 0.10 109,000 4.58
TSCDY 8.9700 2.51 1,213,000 4.55
CAOVY 16.8990 1.31 30,400 4.54
LDNXF 92.5500 2.69 8,800 4.32
BMMJ 1.0875 7.67 353,500 4.32
GNCGF 2.8650 0.15 37,400 4.04
CCORF 4.0124 0.31 53,600 4.01
SWKH 11.3000 2.82 9,400 3.92
PRRFY 1.9600 2.62 7,100 3.86
UBSFY 16.0220 0.01 222,200 3.53
ENBP 20.8500 0.48 5,500 3.51
FMCC 3.6000 7.46 10,584,200 3.43
MJDLF 4.5853 2.12 30,800 3.42
MMSMY 4.7800 7.42 4,900 3.41
FNMA 3.8400 7.56 19,605,600 3.29
YAMCY 44.9200 2.32 9,900 3.24
ATLCY 29.1700 1.44 8,400 2.92
TBLMY 15.2900 1.53 5,800 2.78
GFSZY 12.4350 4.76 125,300 2.73
SMCAY 21.8300 1.91 260,700 2.68
ENDTF 8.1300 0.18 8,000 2.59
SNCAF 15.6700 9.96 9,100 2.49
RSNAY 6.8045 4.20 65,800 2.48
MPNGF 9.4000 1.38 672,800 2.39
CJEWY 8.9200 0.90 17,500 2.36
KBCSY 33.7200 2.43 90,300 2.33
IITSF 2.4000 2.56 59,800 2.27
PBSFY 3.8700 3.75 107,500 2.19
CFRHF 82.3500 1.86 2,400 2.13
YAHOY 5.8900 5.56 131,000 2.12
CMXC 1.2000 10.09 152,800 2.07
TIAIY 5.5300 1.65 91,300 2.02
PRDSY 6.5400 2.19 62,100 2.01
NPSNY 50.4100 0.72 705,700 1.94
SKHSY 18.9500 0.99 21,400 1.90
SVNLY 4.8860 0.25 503,700 1.88
UNICY 6.3000 1.20 188,800 1.85
MLFNF 23.7900 0.59 6,800 1.81
TOPCF 13.4800 0.15 2,500 1.81
SMNNY 15.2020 0.81 30,900 1.73
AMSYF 17.2050 5.42 303,700 1.65
SYTE 4.6500 5.68 3,400 1.58
BCAUY 12.3500 4.22 3,600 1.57
PDYPY 47.6760 3.43 27,800 1.51
IMPJY 4.4000 4.61 7,500 1.50
GLCNF 3.2500 3.34 47,500 1.48
SGLFF 5.7000 8.16 1,700 1.48
RSSS 2.6400 1.15 8,100 1.46
PGPEF 50.7000 1.00 4,000 1.44
NGLOY 12.3200 3.70 280,700 1.42
NRDBY 7.3650 1.24 774,200 1.39
DNTUY 36.1800 0.63 36,200 1.38
LNSTY 23.1900 1.93 138,400 1.37
AACAY 5.1600 1.18 107,500 1.36
ASAZY 11.2160 0.68 163,300 1.36
GLNCY 6.4200 3.55 369,800 1.35
OTSKY 21.6970 2.59 58,600 1.32
FFLWF 1.1800 4.42 170,500 1.32
EONGY 9.7050 0.99 189,100 1.26
VODPF 1.9960 2.57 22,500 1.24
DQJCY 15.9580 0.62 13,000 1.22
AXAHY 25.1200 1.57 162,200 1.18
JBAXY 9.0400 2.15 130,000 1.17
AETUF 5.1411 4.34 15,100 1.16
JSAIY 11.1100 4.10 84,200 1.16
FXCNY 3.0100 2.38 1,300 1.12
KELTF 2.5600 2.40 4,000 1.12
KMTUY 23.4700 1.73 119,400 1.08
SSMXY 33.5300 1.99 15,000 1.08
BHKLY 73.3000 0.86 13,600 1.06
BKNIY 6.7700 3.36 1,200 1.05
SMECF 441.0000 0.95 1,100 1.05
WEICY 12.9400 0.15 33,600 1.04
ALFVY 20.4040 0.92 30,800 1.02
AGRPY 22.4400 3.65 1,000 1.00
BKRKY 15.3300 0.52 20,400 0.99
KUBTY 78.3600 2.77 20,600 0.98
TRYIY 15.2940 3.55 66,500 0.98
SVNDY 19.0000 1.06 63,900 0.97
WFSTF 1.0136 1.52 6,500 0.97
KYCCF 620.0000 0.27 1,200 0.96
LGGNY 15.9100 3.45 33,400 0.96
FCBI 34.5000 2.71 1,300 0.95
LIMAF 33.0823 1.03 5,200 0.93
SWDBY 14.7320 1.60 60,600 0.93
FINMY 6.5500 1.55 2,900 0.91
SBGSY 18.0800 1.69 92,900 0.91
PNGAY 24.2900 0.29 137,000 0.90
MZDAY 4.6300 0.11 91,300 0.87
AKZOY 30.4200 0.96 31,600 0.85
DBSDY 74.3560 1.00 38,900 0.85
MRETF 8.7936 0.16 3,900 0.84
UOVEY 38.4900 0.63 36,700 0.84
DASTY 144.9500 1.09 8,300 0.83
TCEHY 44.5900 0.31 2,823,900 0.83
XYIGF 1.1200 6.67 17,300 0.82
QUBT 5.0000 21.95 1,600 0.82
NABZY 10.0700 1.00 42,400 0.80
CMAKY 7.0700 5.76 1,000 0.79
SOMLY 22.0900 2.17 30,700 0.79
BNPQF 50.0130 3.20 3,600 0.78
SVRZF 10.0000 0.96 1,200 0.77
DNHBY 17.7400 1.20 49,000 0.76
NJDCY 34.8400 1.37 42,800 0.76
ISDAY 42.4000 0.55 900 0.76
RTMVY 13.4100 1.82 28,600 0.76
HTHIY 76.8900 0.09 25,100 0.75
MRWSY 12.9800 3.59 53,000 0.75
SMSEY 10.9500 1.58 37,000 0.75
TKOMY 54.8460 0.96 10,900 0.75
AAVMY 20.5500 3.16 15,600 0.75
AHKSY 20.3100 0.15 34,900 0.74
FANUY 18.8600 0.80 153,600 0.74
HNHPF 4.9700 1.10 78,300 0.74
TGLVY 4.7700 1.06 1,000 0.74
EJPRY 16.1500 2.93 35,200 0.73
UUGRY 19.7800 1.00 11,900 0.73
NPSCY 14.7000 0.27 1,500 0.73
AZSEY 23.4000 0.86 115,100 0.72
MRAAY 11.7660 1.52 165,600 0.72
PDOB 30.5000 0.66 5,400 0.71
KAOOY 14.6000 0.76 95,300 0.71
BTTR 3.9000 6.85 4,900 0.70
DDAIF 53.6775 1.60 34,800 0.69
LVMUY 84.5500 0.48 66,500 0.68
MONDF 21.3000 5.45 1,700 0.68
BICEF 68.3442 5.14 1,600 0.65
IPHYF 7.7100 14.56 1,100 0.65
ATLKY 32.9300 2.05 36,300 0.64
MSADY 16.8100 1.88 22,300 0.64
DCMYY 26.0200 0.50 28,100 0.64
KDDIY 13.3400 0.30 68,900 0.63
KSRYY 35.1460 0.22 9,000 0.63
DNKEY 7.8000 2.50 72,000 0.61
RSGUF 4.1423 0.91 1,500 0.60
SGBLY 12.8100 1.43 13,800 0.60
DBOEY 15.2340 0.22 61,800 0.59
HEGIY 34.8900 1.31 10,800 0.59
SNPHY 17.5000 3.12 4,700 0.58
BPIRF 3.3993 1.47 35,500 0.57
CJPRY 20.4100 2.77 25,500 0.57
CPWHF 2.6000 14.54 600 0.57
GTBDF 6.4700 0.15 27,100 0.56
PGNN 9.7600 0.10 1,400 0.56
PPERY 10.3780 1.45 29,500 0.56
WHGLY 18.9000 2.83 23,200 0.55
SSEZY 14.7200 2.44 102,300 0.54
WHLKY 61.0900 0.56 11,800 0.54
ELUXY 49.0100 2.40 1,500 0.53
EUSHF 5.8000 0.17 700 0.53
XIACY 6.0300 0.08 17,100 0.53
CMWAY 56.5900 1.16 6,400 0.52
MTZPY 11.6300 1.48 26,800 0.52
ATVDY 3.9000 0.26 900 0.52
ARCVF 20.3100 1.15 700 0.50
PSHZF 19.3710 0.01 10,700 0.50
MGDDY 23.0000 1.10 71,100 0.48
NINOY 13.2000 0.99 14,900 0.48
JMSB 16.7500 0.30 2,200 0.47
MKKGY 21.8025 1.60 4,700 0.47
BIREF 1.7574 0.42 88,600 0.46
EADSY 34.6500 0.58 77,600 0.46
MRRTY 2.2900 9.57 8,900 0.46
REVB 29.3000 1.91 1,800 0.46
EPOKY 11.3000 1.62 35,700 0.46
DNPLY 12.8080 2.42 19,800 0.45
BNTGY 10.5100 0.85 22,800 0.44
MBNKF 3.5800 0.56 17,000 0.44
THERF 4.3000 1.90 12,500 0.44
TOPPY 8.8500 1.14 1,000 0.44
VLVLY 15.0560 1.56 12,300 0.44
WJRYY 86.7300 0.89 800 0.44
VWAPY 17.4520 0.76 44,000 0.44
APELY 38.0900 0.77 3,800 0.43
BAYK 8.0500 0.63 3,100 0.43
GLDT 15.6500 0.08 7,800 0.43
ACGBY 10.1250 0.35 14,900 0.42
STJPF 12.6500 4.07 1,600 0.42
BRFRF 10.5800 5.80 9,300 0.41
CPYYY 3.8300 2.13 60,200 0.41
SLLDY 10.6800 1.09 25,700 0.41
AHEXY 29.0200 0.54 4,800 0.40
KTYB 23.4500 1.08 1,300 0.40
PKCOY 22.0000 0.92 1,200 0.40
TIIAY 5.6900 1.43 56,900 0.40
BAMXF 72.4500 2.04 700 0.39
HLPPY 11.8350 0.72 7,600 0.39
IFNNY 20.5500 3.16 167,500 0.39
SUTNY 3.6400 1.89 81,000 0.39
BRDCY 19.8560 0.38 28,700 0.38
FMCCG 21.4000 1.04 1,200 0.38
HKHHY 50.2200 0.74 800 0.38
JPXGY 8.5235 1.96 20,000 0.38
LGHT 25.9500 0.19 2,000 0.38
MITSY 343.4500 1.35 500 0.37
DMLRY 13.3700 1.83 171,200 0.35
ESYJY 13.1000 4.05 2,200 0.35
BIOYF 4.7300 1.50 1,100 0.34
GELYY 35.9000 4.06 6,300 0.34
TPDKY 5.0600 2.19 1,100 0.34
EDVR 10.5500 0.48 400 0.34
ANZBY 19.1400 0.47 14,500 0.33
FSUGY 12.3760 0.62 32,400 0.33
UEEC 1.8400 0.55 93,700 0.33
ERRPF 16.4740 0.14 1,400 0.33
KTHN 17.8500 0.62 500 0.32
SOMMY 23.9120 0.98 5,200 0.32
AFSIP 16.1000 0.63 3,600 0.31
COVTY 24.7900 3.55 9,100 0.30
PSMMY 52.4600 3.23 6,800 0.29
YASKY 73.4860 0.72 2,700 0.29
HGMCF 2.9500 1.72 400 0.28
SPNUF 2.5070 12.52 1,000 0.28
ABCZF 14.3900 1.62 600 0.27
CICOY 1.9000 5.56 700 0.27
SNPTF 15.2000 2.70 5,300 0.27
TOELY 48.6400 0.14 8,900 0.27
ADRNY 25.3700 1.48 24,200 0.26
SGTPY 5.7700 1.94 62,800 0.26
AKBTY 2.6600 2.31 24,700 0.25
NKRKY 15.0700 3.01 3,300 0.25
WJXFF 12.6730 1.40 400 0.25
AZIHY 37.6900 5.22 900 0.24
CIHKY 24.6600 1.31 8,600 0.24
FNMFN 23.8200 0.08 5,600 0.23
JGCCY 26.4200 0.08 3,200 0.23
MIELY 27.2900 0.90 18,100 0.23
SHECY 27.3000 1.68 32,500 0.23
SWDBF 14.8450 4.25 2,000 0.23
HMSNF 3.2700 15.14 2,000 0.22
MQBKY 89.3800 0.64 1,600 0.22
NBGIF 2.9000 0.87 7,200 0.22
SMTOY 12.9700 8.72 400 0.22
BTQNF 5.4710 3.81 1,100 0.22
WHGRF 1.2000 36.36 7,800 0.21
NECB 11.9000 0.42 800 0.20
SKFRY 17.9500 0.85 7,500 0.20
PMHG 20.0000 2.56 600 0.19
PWCDF 22.1374 0.75 4,400 0.19
SDVKY 16.8000 2.44 12,300 0.19
WSCWW 2.7000 5.88 2,500 0.19
AAUKF 24.7700 12.28 600 0.18
COIHY 31.2200 1.59 400 0.18
LTGHY 6.5255 2.93 13,200 0.18
XNGSY 41.0100 1.64 3,600 0.18
BBSEY 8.2250 0.18 13,700 0.17
BDVSY 27.4800 1.72 2,300 0.17
WFTBF 39.1692 4.03 800 0.17
ATGFF 14.3230 0.02 1,000 0.16
AXAHF 25.0300 1.55 1,100 0.16
NDEKY 25.6600 0.90 3,700 0.16
PIAIF 12.2100 1.50 2,800 0.16
SVCBY 9.2800 1.09 400 0.16
ALBKF 1.8500 1.81 10,400 0.15
IPXHY 9.2800 1.25 6,800 0.15
POFCY 2.6900 2.67 400 0.15
AMSSY 24.0700 3.06 200 0.14
ETCMY 4.7400 5.57 300 0.13
TKGBY 1.6320 1.37 31,600 0.13
AASZF 11.3000 2.73 500 0.12
ATROB 31.0000 4.20 300 0.11
GCTAF 15.2200 1.47 400 0.11
MRWSF 2.5675 4.16 3,400 0.11
OPHLY 6.3100 1.37 2,300 0.11
TOGL 14.6000 0.69 400 0.11
MMTOF 4.6100 7.46 200 0.10
SMMYY 8.0500 1.38 500 0.10
TMSNY 168.1900 0.36 3,600 0.10
MGPPF 6.0500 2.54 200 0.10
OVCHF 8.0800 1.00 1,000 0.10
ARZGY 9.5600 0.02 1,000 0.09
BESIY 32.4500 0.02 100 0.09
ICAGY 11.3482 1.32 4,800 0.09
NDVLF 1.3600 0.55 1,400 0.09
PRYMY 11.6200 0.78 1,600 0.09
SBRCY 14.7800 0.68 45,100 0.09
FMCCO 23.0000 0.22 500 0.08
KWHIY 8.8100 2.56 200 0.08
AIXXF 11.4000 1.33 100 0.07
CHPRF 1.7700 3.51 1,100 0.07
FTLF 9.9000 4.21 100 0.07
GZPFY 31.8950 2.85 200 0.07
LLESY 11.9300 3.20 200 0.07
NMMCF 36.5900 1.64 100 0.06
GJNSY 20.3300 3.51 100 0.05
TYEKF 14.4500 2.70 1,200 0.05
VOLVF 15.2800 0.53 100 0.05
CPHRF 1.0998 4.64 200 0.04
EKTAY 13.4600 0.90 100 0.04
MLYBY 4.3700 4.28 100 0.04
BLBDW 4.3500 3.57 100 0.03
SGTZY 5.7300 2.50 1,700 0.03
SCFLF 8.7000 22.19 100 0.03
AACAF 5.3135 2.38 100 0.02
CWBK 21.4500 0.23 200 0.02
FSUMF 6.2400 0.81 300 0.02
GNRV 6.3500 0.79 100 0.02
GWLLY 7.3100 5.94 200 0.02
IMBBF 27.2500 1.45 400 0.02
JSNSF 2.7350 2.43 400 0.01
SLFPY 13.5900 4.06 100 0.01
SMSOF 2.1900 3.25 200 0.00
Related Scans: Pullback Strength
Back to All Scans...