Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Related Scans: Pullback Strength
 

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
SRTTY 4.1100 5.38 3,901,200 13.46
DBMBF 1.1697 0.71 83,704 5.45
MTSFY 68.8800 1.41 14,200 4.93
HMCBF 18.7700 0.21 11,700 4.66
NPSKY 15.6900 2.48 60,200 4.41
ESSYY 30.5400 1.10 29,254 4.35
WTBDY 12.7400 0.24 75,100 4.33
VOPKY 48.8900 0.65 22,600 4.25
HRNNF 18.2469 0.61 17,351 4.13
MKKGY 21.2300 0.28 51,800 3.70
TKAMY 10.7050 0.27 149,600 3.57
SPRWF 1.2800 8.47 1,260,300 3.37
KPELY 8.6400 1.05 33,500 3.28
IFJPY 21.0450 0.55 54,600 3.25
PANDY 9.4500 9.50 90,000 3.17
MDIBY 9.4650 0.13 96,800 3.15
VABK 36.6000 0.27 8,900 3.06
XIACY 5.7850 0.96 89,400 3.01
ITVPY 13.4900 0.07 105,000 2.95
ECAOF 1.8801 18.72 53,008 2.88
MAKSY 4.4800 0.22 366,800 2.80
IDRSF 24.2700 0.37 4,700 2.72
BAESY 27.1025 0.12 650,072 2.63
WHLKY 61.3700 0.67 42,600 2.60
LLESY 10.6400 5.87 9,005 2.36
HKHHY 49.1800 0.84 3,900 2.35
RLLMF 7.3880 2.18 35,900 2.27
JSAIY 9.4930 3.18 206,500 2.20
GLPEY 7.0100 0.43 228,300 2.12
SGAMY 3.1000 0.65 9,500 1.99
SIEGY 48.1600 0.08 409,900 1.92
BIREF 1.6690 7.02 339,516 1.89
HXGBY 45.5000 0.11 18,300 1.79
EJPRY 15.8400 0.32 89,719 1.74
NSANY 12.4700 0.24 216,165 1.68
MTZPY 10.9800 0.09 92,500 1.63
GAXY 2.0000 3.63 27,600 1.57
CSLLY 78.8700 1.36 42,227 1.56
SNNUF 23.0000 1.59 17,300 1.54
DPMLF 4.0250 3.66 32,205 1.50
GLAXF 20.1500 0.80 6,700 1.49
DIFTY 32.7150 1.19 21,801 1.48
RYCEY 9.4100 0.97 349,700 1.46
ACCYY 8.5300 1.47 23,361 1.45
RVXCF 2.2528 5.77 39,300 1.39
AACAY 4.7900 2.13 119,300 1.32
SSMXY 31.1100 2.72 19,800 1.32
ELUXY 46.9600 1.21 3,771 1.30
SWGAY 13.4500 0.22 49,000 1.28
KCDMY 9.8300 1.87 28,300 1.23
ALPMY 13.5250 0.11 68,938 1.21
PRYMY 10.2100 1.04 29,000 1.21
CRLFF 1.6300 0.06 32,000 1.15
SMMNY 19.9830 0.07 43,600 1.13
GBOOY 25.0900 0.56 22,400 1.12
BYDDF 5.5312 0.38 73,289 1.11
HOKCY 2.1600 0.70 108,900 1.11
SDVKY 14.0050 0.61 95,300 1.08
THERF 4.1284 0.53 32,500 1.06
RTMVY 12.6800 0.24 44,100 1.06
IHLDY 3.1600 0.32 10,400 1.04
AHCHY 28.1800 0.75 14,969 1.00
WFAFY 13.1850 2.05 38,600 1.00
CCLAY 7.1650 1.34 14,422 0.98
TAIPY 17.7000 0.67 7,500 0.98
HUSKF 6.9600 0.58 18,600 0.97
CLPBY 12.4350 0.58 26,559 0.92
LVMUY 78.7500 0.17 93,900 0.91
MFBP 2.7500 3.77 2,600 0.83
VDMCY 7.4200 0.82 18,600 0.83
ESLOY 71.4750 0.49 33,254 0.82
AETUF 4.5795 0.13 8,565 0.79
CKHUY 8.8400 0.11 146,398 0.79
TRSWF 9.8250 1.01 3,900 0.79
BXBLY 17.5500 0.80 24,085 0.78
FRRVF 28.0467 3.88 2,800 0.75
RKUNY 9.5850 0.16 24,300 0.75
CAOVY 16.2500 0.25 7,761 0.69
TSGTF 6.5500 0.31 3,200 0.69
EADSY 34.8200 1.06 114,771 0.67
SMICY 5.5300 2.98 49,200 0.67
EPOKY 10.2900 0.78 50,225 0.66
NDVLY 2.6600 0.38 2,800 0.65
SKHHY 19.2720 1.52 23,200 0.65
MHIVF 6.4600 0.94 2,600 0.64
WXXWY 21.2300 1.10 16,600 0.64
SPGYF 2.8700 0.70 77,000 0.63
CNPOF 1.9411 6.07 67,496 0.60
PEYUF 2.6690 3.45 18,800 0.58
SOMLY 20.9830 0.21 22,000 0.58
CFGW 30.7500 0.29 713 0.58
MONOY 23.1150 0.15 3,800 0.57
BNEFF 3.1014 0.04 1,804 0.56
ZURVY 35.9400 0.79 49,700 0.56
KDDIY 12.8600 0.11 48,000 0.55
WHGLY 16.8800 2.68 22,800 0.55
GTBDF 4.0565 4.28 18,500 0.54
HNNMY 3.5750 0.70 23,400 0.54
INVVY 3.9500 10.64 9,000 0.54
SGIOY 13.5750 0.11 9,400 0.53
SMSEY 8.9000 0.11 21,300 0.53
RIOCF 20.0201 0.83 2,400 0.52
FECHF 2.6466 0.51 42,345 0.51
SMCI 19.9300 1.68 44,700 0.50
CMPGY 25.1700 0.52 79,607 0.49
ITOCY 39.1900 0.71 7,900 0.48
NPSNY 44.4500 0.34 131,700 0.47
HEINY 52.6200 0.38 13,300 0.45
INGIF 97.0327 19.06 2,000 0.44
SHZHY 14.2800 0.07 1,500 0.44
CDPYF 40.0906 0.83 1,101 0.43
ARESF 9.2713 0.45 1,416 0.42
BYDDY 10.9900 0.39 35,418 0.42
HBAYF 7.6100 0.24 9,700 0.42
EBCOY 11.1500 0.72 786 0.42
VTKLY 8.4700 0.24 900 0.41
AMBZ 35.2400 1.26 1,750 0.39
HKTVY 11.4150 1.83 1,000 0.39
PLPRF 3.3120 0.27 16,500 0.38
SNLAY 7.6000 3.26 700 0.37
WEICY 11.8200 2.34 12,600 0.37
NMHLY 23.0000 0.65 700 0.35
HEGIY 34.9300 1.22 6,200 0.35
EMPK 12.9500 1.17 2,100 0.34
MAGE 2.4500 2.94 400 0.33
PSHZF 18.1800 1.85 8,600 0.32
BDRAF 1.3210 0.08 3,997 0.31
SKHSY 17.4750 0.20 7,900 0.30
HKXCF 32.0100 0.52 1,900 0.29
SHTDY 17.7000 3.03 3,400 0.29
IPPLF 18.6000 0.04 2,900 0.26
NPRUF 22.0020 0.24 400 0.26
AOZOY 5.9300 0.17 568 0.25
RUSMF 15.0000 1.21 500 0.25
UNCHF 29.2110 1.75 1,100 0.25
SONVY 46.3200 0.24 13,600 0.23
HLDCY 5.0100 2.24 1,000 0.19
NRILY 20.1500 7.58 1,000 0.17
SNPTF 13.3500 3.97 3,000 0.17
OCDDY 30.0250 1.95 700 0.16
ETCG 12.4000 0.24 16,775 0.13
ASMIY 82.6800 0.62 106 0.11
BCAUY 9.6300 0.31 264 0.10
CGUSY 8.7000 10.27 136 0.09
APAJF 7.3000 0.97 419 0.08
LIMAF 30.4000 0.03 450 0.08
SVRGF 5.4111 1.18 500 0.08
TKGSY 12.8100 1.48 200 0.07
OCDGF 14.7500 2.01 100 0.06
AAVVF 1.2700 4.10 2,100 0.06
YZCAY 8.1200 0.37 200 0.05
ETHE 41.4300 0.07 690 0.05
XYNO 4.8900 0.82 500 0.05
CKHUF 8.8950 0.62 200 0.04
BGEPF 102.9000 1.53 389 0.01
YDUQY 8.0900 4.12 200 0.01
Related Scans: Pullback Strength
Back to All Scans...