Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Related Scans: Pullback Strength
 

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
ACCYY 8.7000 1.99 653,100 24.56
SAFLF 1.0696 1.87 60,200 15.68
SGAMY 3.1350 1.13 69,600 11.34
HMCBF 18.7800 0.05 26,700 8.84
NDVLY 2.6700 0.38 31,200 6.35
SSLZY 4.6700 2.64 20,200 6.34
VTKLY 8.6300 1.89 15,000 6.12
MDIBY 9.5700 1.11 148,200 4.75
ITOCY 39.4900 0.77 76,600 4.46
CGGYY 2.0200 6.32 43,100 4.08
HKHHY 49.6700 1.00 6,800 3.84
UEEC 2.4500 10.36 748,000 3.67
GRYN 1.5500 11.51 63,500 3.56
ESSYY 30.6300 0.29 25,000 3.49
BAESY 27.6300 1.95 891,800 3.39
IPOAF 10.0000 2.56 10,100 3.35
CRZY 17.0000 1.49 5,000 3.30
SBHMY 26.6650 4.28 3,400 3.16
MXCYY 9.2700 2.89 9,000 3.04
HKTVY 11.5300 1.01 7,500 2.88
TSGTF 6.5700 0.31 12,100 2.85
SOFO 1.2900 10.26 11,700 2.77
MHGU 17.2500 1.47 4,100 2.62
BPIRY 5.8500 8.33 11,400 2.45
SIEGY 49.3018 2.37 539,300 2.43
LIXT 1.1000 1.10 8,200 2.42
VWDRY 26.4300 4.10 82,300 2.37
CMWAY 52.2600 0.65 28,100 2.32
CESDF 1.5700 4.28 25,600 2.29
IFJPY 21.4010 1.69 38,300 2.27
BLHK 12.5700 0.08 5,500 2.24
KNYJF 57.6000 1.23 2,500 2.22
MONOY 23.4500 1.45 14,700 2.14
IHLDY 3.2700 3.48 21,300 2.06
HINKF 106.5238 1.40 2,600 2.00
SGIOY 13.5800 0.04 32,300 1.89
WCRS 4.1500 3.75 5,100 1.84
CFRHF 78.5000 0.96 2,800 1.80
ATUSF 8.7000 1.32 48,200 1.77
MEGEF 3.7410 4.82 16,900 1.67
EMPK 13.2500 2.32 8,100 1.50
PANDY 11.0500 16.93 40,600 1.49
AOZOY 5.9500 0.34 3,400 1.48
CKHUY 9.0200 2.04 265,600 1.44
SOMLY 21.1100 0.61 55,400 1.43
GTBDF 4.2324 4.34 49,900 1.42
CSLLY 79.9800 1.41 37,800 1.38
EQUEY 25.1700 3.92 2,800 1.38
RYCEF 9.3500 0.27 19,500 1.37
LVMUY 81.3700 3.33 133,200 1.30
CFRUY 7.8500 3.02 518,600 1.26
ELUXY 47.1600 0.43 3,700 1.25
ADDYY 147.1900 1.54 43,400 1.20
HXGBY 46.3000 1.76 12,300 1.20
SHTDY 18.2300 2.99 13,400 1.14
MKKGY 21.2600 0.14 14,800 1.14
KDDIY 12.9900 1.01 98,500 1.13
FMCKL 10.6500 7.14 39,000 1.09
RUSMF 15.2400 1.60 2,100 1.09
NPSNY 45.1500 1.57 292,700 1.06
CLPBY 12.5300 0.76 29,500 1.03
SPKKY 13.4200 3.07 23,600 1.03
WHLKY 61.4000 0.05 17,100 1.03
GRCLF 5.4600 0.55 2,100 1.01
IMPUY 4.9750 5.40 46,700 1.00
HNNMY 3.6600 2.38 41,100 0.96
ALPMY 13.7700 1.81 52,800 0.94
AFLYY 11.5900 0.13 27,800 0.93
NMHLY 24.0300 4.48 1,800 0.91
WFAFY 13.2100 0.19 33,600 0.90
ENTMF 5.2500 9.38 1,900 0.89
SKHHY 20.0300 3.93 31,100 0.87
WTBDY 12.7808 0.32 15,200 0.87
RLLMF 7.4544 0.90 13,800 0.86
SMICY 5.7300 3.62 63,400 0.86
SKHSY 17.6300 0.89 22,100 0.85
EADSY 35.4100 1.69 136,100 0.80
NHYDY 3.1100 2.30 84,500 0.80
EBCOY 11.4850 3.00 1,500 0.79
PSHZF 18.3700 1.05 20,900 0.78
OYIEF 5.7000 0.88 1,300 0.76
RKUNY 9.6100 0.26 23,800 0.74
SMSEY 9.1200 2.47 29,300 0.72
RTMVY 12.8101 1.03 28,800 0.72
WLYYF 1.3300 9.44 12,900 0.70
NPSKY 15.7800 0.57 8,000 0.69
DRTTF 5.1022 0.64 8,300 0.67
NDBKY 14.8700 3.70 13,800 0.66
AFSIN 15.7500 0.77 17,200 0.66
LUKOY 79.8800 0.10 54,500 0.65
OCDGF 15.0875 2.29 1,100 0.65
ELEEF 7.8110 0.63 5,100 0.64
TSRYY 12.2700 0.33 16,500 0.64
SMMNY 20.2101 1.14 24,500 0.64
CMPGY 25.3000 0.52 98,000 0.61
GBOOY 25.5700 1.91 12,200 0.61
PEYUF 2.7200 1.91 19,700 0.61
AAVVF 1.3384 5.39 19,600 0.61
AETUF 4.5800 0.01 6,200 0.60
AHCHY 28.3200 0.50 8,900 0.60
JSAIY 9.5200 0.28 52,600 0.60
PRYMY 10.7600 5.39 14,300 0.60
HEINY 53.4400 1.56 17,100 0.58
SWGAY 13.6800 1.71 21,400 0.58
NHMAF 27.7600 0.04 600 0.58
SPGYF 2.9088 1.35 70,300 0.57
BCAUY 9.7400 1.14 1,400 0.55
ESLOY 72.8700 1.95 22,200 0.55
ITVPY 13.6300 1.04 18,700 0.55
AJINY 17.7700 0.24 800 0.54
DSTZF 8.7400 2.22 1,400 0.54
MTSFY 69.5300 0.94 1,500 0.52
RYCEY 9.6001 2.02 120,000 0.50
TKAMY 10.9000 1.82 19,400 0.49
EPOKY 10.5900 2.92 36,900 0.49
AACAY 4.8700 1.67 42,000 0.47
CLLDY 5.1000 0.39 900 0.47
NILSY 22.9600 1.10 21,100 0.46
SPOXF 2.8380 2.26 190,400 0.46
TIKK 3.6000 10.77 2,100 0.46
MTZPY 11.0000 0.18 24,200 0.45
CAOVY 16.3400 0.55 4,600 0.44
CSXXY 21.1600 9.41 800 0.44
KCDMY 9.9700 1.42 10,100 0.44
BTLCY 6.0200 1.01 28,000 0.43
PLPRF 3.4266 3.46 18,600 0.43
JVTSF 1.7260 1.53 1,400 0.42
SMIZF 8.0450 1.71 500 0.42
SMCI 19.9500 0.10 37,800 0.42
MOTUY 4.5800 3.15 4,600 0.42
MAKSY 4.5000 0.45 51,200 0.41
WHGLY 16.9000 0.12 15,800 0.38
FECHF 2.6603 0.52 30,900 0.38
GLPEY 7.0700 0.86 39,600 0.37
AFSIP 15.7500 0.32 4,200 0.37
NFYEF 19.5500 0.98 900 0.36
SDVKY 14.3500 2.46 31,500 0.36
VCBS 56.4000 0.05 500 0.36
DBMBF 1.1900 1.74 5,400 0.35
ROHCY 36.7600 1.52 1,200 0.35
SONVY 46.9050 1.26 19,400 0.33
APAJF 7.5550 3.49 1,500 0.30
TYOYY 78.7000 0.25 600 0.30
SVRGF 5.4485 0.69 1,500 0.25
CARCY 27.0600 2.17 400 0.25
LLESY 10.9400 2.82 900 0.24
VABK 36.7500 0.41 700 0.24
CCOJY 10.7700 0.47 500 0.23
VWSYF 79.5000 3.56 300 0.23
OAOFY 65.4250 1.32 700 0.22
OSSFF 6.8500 6.70 2,000 0.21
THERF 4.1400 0.28 6,300 0.21
MONDF 20.0000 2.09 500 0.20
CIADF 4.0700 1.24 500 0.19
KPELY 8.6550 0.17 1,800 0.19
SNNY 13.2500 5.16 200 0.19
YUEIY 14.0750 0.50 300 0.19
AFSIM 16.1700 0.12 2,800 0.18
ANPDY 197.1100 5.83 300 0.16
OGZPY 6.9700 0.84 104,200 0.16
APELY 33.2800 0.94 1,200 0.15
CHLKF 8.6400 0.58 300 0.15
HEGIY 36.2660 3.82 2,700 0.15
HRNNF 18.2858 0.21 600 0.14
GMOYF 16.7500 0.18 300 0.14
CTXDF 5.0480 3.28 800 0.14
CRLFF 1.6692 2.40 2,900 0.12
OCDDY 31.4300 4.68 500 0.11
CBAF 29.5000 0.17 200 0.10
SOLVY 10.1300 0.50 700 0.10
LIMAF 30.6406 0.79 500 0.09
PARXF 15.8200 1.54 400 0.09
SVCBY 8.0900 2.41 200 0.09
AGXKF 1.7400 4.19 1,000 0.08
EXPGF 31.3200 2.40 300 0.08
SMAWF 99.7500 3.88 300 0.08
MTUAF 274.0000 3.01 100 0.08
CBAUF 52.0100 0.21 300 0.07
FNMFN 19.3000 3.49 2,900 0.07
ORXGF 4.9100 1.45 300 0.07
SROYF 1.0568 3.61 700 0.06
XYIGF 1.0300 3.00 1,200 0.05
NXGPY 36.4450 0.10 100 0.04
DPMLF 4.0887 1.58 700 0.03
HBAYF 7.6921 1.08 700 0.03
ITOCF 19.7500 1.80 200 0.03
AMBZ 35.2500 0.03 100 0.02
BTGOF 2.1000 6.03 600 0.02
GLAXF 20.3750 1.12 100 0.02
QBEIF 8.2400 2.23 200 0.02
MTRAF 41.2418 3.23 100 0.01
SNPTF 13.5400 1.42 200 0.01
XROLF 42.7770 1.48 100 0.01
RSMDF 13.8200 1.99 100 0.01
LNNGF 2.7700 1.84 1,000 0.00
Related Scans: Pullback Strength
Back to All Scans...