× Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

 

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
BURBY 24.6095 -2.73 665,900 12.62
PTXKY 3.6400 -8.08 48,900 9.27
AXAHY 26.0600 -1.47 1,250,500 9.02
BBAJF 1.5900 -6.47 72,000 6.42
NPSCY 11.9600 -1.52 6,100 5.40
WJRYY 77.3800 -0.46 7,649 4.45
BPIRY 6.2500 -3.85 6,900 4.11
SMTI 11.0100 -19.87 13,300 4.08
CJPRY 18.3500 -0.33 124,000 3.33
NUVR 17.8500 -1.54 10,000 3.24
SCBH 17.7700 -1.06 13,100 3.23
BDVSY 25.0000 -5.20 18,200 2.82
OSWWF 4.6000 -2.13 505,900 2.57
OTSKY 19.9300 0.00 137,900 2.50
QNBC 36.2500 -0.41 4,500 2.35
CVALF 1.1300 -6.61 11,900 2.31
KUBTY 71.3800 -0.74 31,100 2.30
TRYIF 6.1800 -2.68 8,450 2.15
AGESY 51.5500 -2.45 5,900 2.04
NDEKY 26.3200 -1.79 11,900 1.94
NSRPF 2.0600 -3.74 237,000 1.91
TLSYY 12.3450 -1.59 45,385 1.88
TOSYY 14.3500 -1.98 13,080 1.88
HSQVY 14.6500 0.34 2,300 1.85
ASMVY 37.3000 -0.48 12,300 1.82
ITPOF 11.9915 -3.45 5,200 1.81
KPCPY 16.8900 0.36 138,100 1.66
RBSPF 2.5200 -5.08 6,300 1.63
NBGIF 2.8200 -4.41 36,800 1.56
SGAPY 22.0960 -0.91 59,800 1.48
CCDBF 35.8700 -17.67 2,500 1.47
MGAWY 14.6500 -10.34 6,300 1.42
BBSEY 7.4650 -1.78 96,500 1.38
SVNDY 17.5600 -0.62 83,300 1.36
ERMAY 3.3500 -8.22 2,100 1.35
JMDA 3.5000 -10.26 3,000 1.32
CRTPF 2.6600 -6.01 20,700 1.31
YASKY 65.3700 -2.35 13,200 1.28
DNPLY 12.9400 -1.30 37,300 1.26
LTGHY 6.5200 -0.89 31,900 1.26
SNPHY 17.4600 0.46 11,300 1.24
ASBFY 33.4775 -1.68 9,900 1.21
VLEEY 14.1500 -4.39 17,531 1.21
IAUGF 4.4296 -3.78 5,800 1.20
MRAAY 13.8400 -1.16 127,100 1.10
NDBKY 12.7600 -0.98 31,700 1.08
SUUIF 8.1516 -9.02 4,900 1.05
ABAHF 3.2500 -5.37 5,200 1.05
FBAYF 1.9050 -3.30 9,300 1.03
OMQS 5.0000 -3.85 4,500 1.03
KNBWY 19.9200 -1.56 15,100 1.02
TOTDY 41.0400 -7.75 1,011 1.00
DSEEY 4.7850 0.10 7,900 0.94
TRUMY 33.8000 -2.96 2,104 0.93
BTLCY 7.2518 -1.80 168,100 0.92
DSCSY 43.6600 -1.42 1,700 0.92
JAPSY 13.2800 -0.15 228,800 0.89
RYKKY 15.2801 -1.16 53,600 0.89
MAURY 42.1300 -0.78 5,100 0.86
SKHHY 20.3200 -1.65 20,800 0.85
STBFY 20.5000 -1.20 12,300 0.84
SSMXY 32.9500 -0.79 13,300 0.83
GPDNF 76.0000 -2.93 5,100 0.80
ACDVF 31.8600 -4.93 10,800 0.79
SOLVY 10.1310 -2.49 5,000 0.76
NXCLF 4.2800 -4.46 1,100 0.70
NPSKY 15.9000 -1.67 3,600 0.68
TTDKY 100.7400 -1.69 5,022 0.68
GRCLF 5.2800 -4.17 2,000 0.64
AEXAY 16.2200 0.09 10,400 0.62
MPFRF 2.5478 -0.56 6,900 0.62
SSREY 26.6200 -2.31 33,300 0.59
FANUY 17.9000 -2.35 152,500 0.58
FPAFY 1.4300 -3.38 97,500 0.56
KLPEF 32.5000 0.46 600 0.55
SOMLY 21.0950 -1.79 8,500 0.55
RYCEY 8.4600 -3.75 257,100 0.50
TKGBY 1.7320 -2.15 65,956 0.50
AKZOY 30.3500 -1.62 21,300 0.49
CJREF 3.4905 -5.15 11,900 0.49
MLYBY 4.0000 -0.74 2,600 0.48
CTYP 7.5700 -5.38 500 0.46
GRBMF 1.6500 -3.57 2,000 0.44
DANOY 15.2900 -0.78 344,800 0.41
JAPAY 10.0800 0.02 33,400 0.41
REPYY 12.8650 -2.37 146,200 0.39
BGAOY 5.3400 -5.11 400 0.37
ISSDY 11.3200 -4.91 4,500 0.35
SMGBF 2.6600 -7.32 700 0.35
TKGSY 10.4200 -1.61 875 0.34
GMICF 43.0500 -2.93 900 0.32
KAJMY 11.1700 -2.02 1,300 0.32
DNTUY 29.4800 -2.04 5,900 0.29
AIPUY 20.7700 -0.86 1,800 0.28
VSBN 31.8600 -0.44 1,360 0.27
CIOXY 1.5800 -3.95 91,800 0.26
MTLQU 8.4000 -1.18 900 0.25
MTYFF 37.5600 -3.92 1,000 0.25
BCKIF 6.3500 -1.50 2,000 0.25
ALNPY 5.7000 -2.56 300 0.24
AKBTY 2.4200 -0.41 3,300 0.20
AZIHF 24.0200 -6.72 400 0.20
SMGBY 26.6500 0.57 200 0.19
SMMYY 6.7500 0.22 1,400 0.19
SQNXF 43.8100 -1.77 200 0.19
IMSCF 152.1861 -0.76 200 0.18
BBRYF 24.3777 -1.97 400 0.13
FUPBY 10.6100 -2.57 16,200 0.13
TBLMY 11.1850 -1.89 200 0.13
MRAAF 55.1864 -3.53 300 0.12
TGLVY 4.9415 -2.10 850 0.11
ENRFF 6.4580 -16.91 400 0.10
MRETF 9.6000 -2.57 300 0.08
PPBB 210.0000 -3.67 100 0.07
SVNDF 35.0000 -10.65 100 0.06
AVBH 24.6500 0.00 300 0.05
WFTLF 25.1100 -5.25 14,879 0.05
ADFT 1.0600 0.00 300 0.03
MCOIF 6.5000 -26.97 200 0.02
TTLO 7.6600 -1.16 200 0.01

Back to All Scans...