Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

 

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
PSMMY 63.2100 3.96 231,200 13.42
BAYK 8.2500 1.10 81,800 10.86
ASOMY 42.3725 -3.59 119,500 6.71
CMUV 9.5000 0.00 31,600 6.54
MHGVY 25.3000 2.10 467,900 5.22
SCND 9.7500 5.41 6,000 5.09
ESYJY 16.0300 0.12 5,600 3.40
ALPMY 15.8000 -0.32 219,400 3.12
CNCG 1.3000 9.24 5,500 3.04
ORBN 27.5000 5.77 3,800 2.71
POAHY 7.2400 1.39 323,400 2.56
FRCOY 63.9000 1.43 15,100 2.43
EDNMY 24.7480 3.92 10,300 2.22
ELEEF 8.2744 1.44 14,500 1.95
POEFF 1.9524 0.12 17,700 1.81
TEZNY 19.3600 1.20 34,000 1.79
UUGRY 23.0200 1.86 23,100 1.72
AGESY 57.7000 0.52 5,400 1.66
BMWYY 25.0900 1.17 117,000 1.62
SLNCF 3.4400 12.97 28,700 1.62
LGGNF 3.5491 1.99 70,000 1.56
PGVI 1.2500 66.67 13,300 1.54
DRTGF 15.7941 6.03 17,900 1.50
HVRRY 88.1000 0.86 3,400 1.38
VLVLY 14.8400 3.41 39,900 1.38
NWHUF 9.1090 3.57 4,100 1.37
RDEIY 10.1100 2.10 70,300 1.29
SDVKY 17.2200 5.71 31,500 1.27
MKKGY 23.6900 0.21 11,500 1.17
BASFY 18.5800 1.20 322,800 1.12
SCOO 2.5000 0.00 7,000 1.12
LPKFF 13.6800 5.31 1,500 1.10
KKPNY 3.3500 1.18 109,864 1.08
LUKOY 89.1000 0.16 70,400 1.08
SKHHY 19.7400 0.46 25,900 1.08
TLPFY 111.9350 0.80 2,800 1.07
VWAPY 18.8900 1.18 65,000 1.07
DPSGY 34.4300 1.41 63,700 1.01
ASGLY 6.4800 3.18 91,800 1.00
ORPB 6.0100 6.37 12,600 0.99
RBSPF 2.9680 1.99 2,700 0.99
AZSEY 24.3300 1.76 125,700 0.94
ARKAY 100.3000 0.50 6,000 0.93
ESSYY 30.0500 1.04 7,300 0.93
MURGY 27.6500 1.56 37,300 0.87
EPOKY 11.2700 2.92 34,000 0.85
SKFRY 18.2500 1.98 15,300 0.80
MDIBY 11.8700 1.79 21,700 0.79
DLAKY 17.3200 0.20 54,400 0.77
VIVHY 28.3330 0.47 48,500 0.76
AVVIY 10.7400 2.48 227,100 0.75
TKAMY 14.4700 0.00 30,500 0.75
EADSY 33.8650 1.48 101,800 0.74
ALFVY 21.2300 1.55 18,100 0.72
RTOKY 29.5999 0.00 15,500 0.72
FANUY 19.3900 1.81 164,800 0.69
NSRPF 2.1250 -1.65 71,800 0.66
AIKO 10.4900 49.86 1,200 0.66
SMMNY 20.7200 1.77 33,700 0.65
DTEGY 17.7400 0.91 99,300 0.64
SZKMY 180.5000 0.47 6,700 0.63
GLXZ 1.9500 1.04 16,200 0.62
OMRNY 58.2700 1.64 6,600 0.62
HPTN 1.2420 2.64 1,500 0.62
WBRBY 5.2200 3.78 11,000 0.60
PBSFY 3.6000 1.69 13,000 0.59
CDEVY 7.4900 -0.66 3,500 0.58
PBNK 11.9000 -0.42 1,500 0.57
AXAHY 26.6900 1.14 76,700 0.56
KZMYY 2.9100 1.75 18,400 0.56
SBRCY 14.8200 0.95 98,900 0.55
ASAZY 11.6700 3.73 126,000 0.54
MYTAY 7.6150 3.08 2,200 0.53
ISNPY 15.0100 0.94 77,453 0.50
IMPHO 3.5000 0.00 500 0.49
BAMXF 75.0000 0.25 700 0.48
GLDT 16.3500 0.31 8,800 0.47
LGFRY 42.6800 4.10 500 0.47
UNCRY 6.4100 1.75 73,900 0.47
VCVOF 4.5000 0.22 18,700 0.45
AIRRF 1.4300 16.26 9,600 0.44
SCMWY 51.4000 1.08 3,500 0.44
BFFAF 74.0850 2.75 2,000 0.41
ELUXY 52.4500 0.58 1,600 0.41
SMAWF 112.3500 1.08 1,000 0.37
BKRKY 14.9450 4.66 10,000 0.36
GOFPY 5.3700 -0.56 8,000 0.34
HLTOY 7.3900 0.82 4,000 0.34
AXAHF 26.6140 0.96 1,600 0.31
EADSF 135.6700 2.12 900 0.31
AKZOY 31.2300 0.27 14,800 0.30
NURPF 1.7100 10.32 400 0.29
SVCBY 9.8500 6.95 500 0.29
LGGNY 17.7860 1.17 13,900 0.28
BXBLY 16.2700 2.41 20,000 0.27
PKIUF 35.0000 2.85 900 0.27
CLNXF 45.4600 0.58 400 0.27
IGGHY 8.4000 8.25 500 0.24
YAMCY 46.4150 0.14 800 0.23
COIHY 31.3300 0.70 400 0.22
JGCCY 27.7900 1.61 2,723 0.21
OHPB 8.1000 1.89 600 0.20
GNGBY 16.2200 17.20 300 0.19
GFSZY 13.1900 2.73 7,600 0.18
LGHT 26.2500 0.92 400 0.15
SALRY 11.9000 0.00 400 0.14
SKLKY 3.1000 1.97 7,100 0.13
BZLYF 8.0400 0.88 1,000 0.12
EBCOY 14.1800 5.35 1,500 0.12
MTSFY 76.5200 1.15 400 0.12
JBFCY 18.0000 0.64 125 0.11
TYOYY 108.4300 6.30 200 0.11
POAHF 72.6900 0.96 200 0.09
MCBK 26.7500 0.94 100 0.08
SEGXF 10.7100 4.08 300 0.08
NOPMF 8.9600 -2.61 100 0.08
AUCOY 15.1500 3.63 100 0.07
NTIOF 51.5779 0.82 300 0.07
RSNAY 6.8050 1.34 11,300 0.07
SIETY 31.5500 -1.25 100 0.06
SNNF 9.5000 2.70 200 0.06
NKRKY 15.8100 0.83 600 0.05
ASAZF 23.1000 2.67 800 0.04
TTCNF 2.2740 6.01 300 0.04
AVBH 24.2500 1.04 100 0.03
ITVPY 17.8450 2.41 640 0.03
RHHVF 294.5000 1.32 200 0.03
VODPF 2.0415 1.57 2,200 0.03
APNHY 6.8900 1.77 1,500 0.02
DSNY 1.0000 0.00 600 0.02
QABSY 23.4250 0.67 300 0.02
BFTL 2.8900 5.09 100 0.01
DPUKY 7.0540 0.63 500 0.01
ERIXF 9.0500 -0.39 400 0.00
Back to All Scans...