Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Stocks Making: Crossed Above 20 DMA on

Price rose above the 20-day moving average

Related Scans: Breakout Resistance Moving Average

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
TSCDF 3.0750 10.22 3,752,100 41.61
STJPF 12.6800 8.01 162,200 22.52
OCDDY 34.1000 5.61 30,700 12.04
ATROB 29.5000 1.72 42,700 11.35
CBHMF 1.9727 2.23 500,000 9.93
ADRNY 25.0800 1.79 975,100 8.77
RRIF 5.8700 17.40 20,700 7.94
ANZFF 1.8700 7.47 44,100 7.92
CUEN 2.1500 2.38 36,000 7.80
RBSPF 2.8200 15.10 21,000 7.73
SWGAY 13.0800 2.67 317,700 6.63
IITSF 2.4000 5.91 146,800 5.96
HTHIF 36.9075 1.31 15,800 5.61
SAPGF 127.0000 11.11 116,200 4.69
TSCDY 9.2300 7.83 4,153,900 4.28
SWDBY 14.2900 3.63 213,700 3.48
AJMPF 6.0000 3.63 12,800 3.42
SBGSY 17.6400 2.92 304,500 3.15
CESDF 1.5501 2.20 50,800 3.02
SCBFF 8.3350 5.76 10,100 3.01
VLPNY 4.7633 9.25 15,000 2.93
KYOCY 63.2300 1.59 71,800 2.62
MHGU 16.8000 0.36 4,500 2.52
KZMYY 2.7000 10.20 55,100 2.48
VLKAF 177.4700 6.17 3,000 2.48
SPPJY 2.6800 6.56 9,300 2.47
AJIA 2.0000 566.67 7,300 2.13
VWAGY 17.6800 4.80 190,500 2.09
ENDTF 7.9300 0.63 7,200 2.07
TNABY 13.0000 3.50 4,300 1.96
RYKKY 19.6248 7.06 57,400 1.95
SCHYY 46.2100 2.69 19,200 1.95
NPSCY 14.1300 2.91 4,700 1.94
BLMC 5.0800 12.89 2,700 1.86
DIISY 14.5400 9.08 4,300 1.72
CIBH 1.2800 2.40 14,800 1.70
MITFY 7.5400 8.96 1,700 1.67
TTNDY 34.9900 5.97 28,500 1.64
JGCCY 27.0850 4.13 22,300 1.61
HBCYF 7.4980 2.64 44,000 1.58
OCDGF 16.7250 5.85 2,800 1.58
FNMAJ 12.2000 0.99 45,300 1.47
BPIRY 6.4500 6.61 4,400 1.46
DYYXF 1.9000 2.70 3,800 1.42
BNDSY 2.0500 10.22 9,000 1.38
RNLSY 11.6880 5.01 114,600 1.38
DDAIF 51.8000 3.68 64,100 1.34
BMRRY 19.2375 12.73 2,700 1.33
OYIEF 6.0800 6.67 1,900 1.28
ROYMY 5.4700 9.73 14,300 1.28
NWITY 7.1600 11.70 3,700 1.28
BNPQY 25.0600 4.81 308,900 1.27
GBERY 47.5100 1.71 15,400 1.27
SGSOY 24.7020 4.05 31,300 1.24
SPXCY 92.2850 2.27 1,800 1.24
BAFYY 5.6000 10.13 18,700 1.23
JMPLY 76.3000 4.75 3,600 1.22
DELRF 2.7500 6.59 5,500 1.21
EXPGY 31.5700 1.25 98,100 1.21
KGFHY 5.3250 10.53 301,700 1.13
NBGIF 2.9800 5.67 40,600 1.13
SZKMY 169.4000 4.64 9,800 1.11
NVZMY 43.2100 3.75 26,200 1.07
CKHUY 8.9700 2.05 247,100 1.06
AHCHY 30.6900 4.21 17,400 1.04
AXAHY 25.8900 4.02 145,300 1.04
CCBC 13.1400 1.08 1,200 1.04
LYSDY 1.7900 4.37 37,000 1.04
BCAUF 1.0800 3.85 11,000 1.03
BBAVY 20.0600 7.79 1,900 0.98
CRAWA 19.3900 2.05 1,500 0.98
IFNNY 18.7500 5.46 241,300 0.96
ISBA 22.5000 0.45 1,900 0.96
ATVDY 3.7550 2.04 2,300 0.95
KCDMY 10.2800 3.11 24,300 0.93
LYSCF 1.8000 4.05 102,200 0.92
SUHJY 14.3800 3.83 84,600 0.90
DSDVY 47.1700 1.55 30,000 0.88
SGBLY 12.2400 4.53 24,200 0.85
CLPHY 10.3700 2.07 61,700 0.84
KNRRY 23.9400 2.50 6,200 0.84
MLYBY 4.1600 1.46 1,700 0.83
CKHUF 9.0000 3.70 4,600 0.82
LGGNY 16.4000 10.74 35,300 0.77
VLVLY 13.9700 2.72 23,400 0.77
MRPLY 10.9000 5.62 9,400 0.75
MVLY 14.0000 0.36 3,500 0.75
GUZOF 2.1700 3.27 2,700 0.74
PRGAF 76.9100 2.27 1,200 0.73
BTLCY 7.6400 9.77 174,900 0.72
SSREY 25.8700 0.37 25,500 0.71
ESALY 50.8500 3.11 6,000 0.70
SAUHY 43.0000 4.93 700 0.70
CMYYY 8.3500 1.83 1,000 0.70
WHLKY 58.9000 4.25 16,797 0.69
EMRAF 43.5900 0.21 29,700 0.68
HOKCY 1.9200 1.59 119,600 0.68
IMPHO 3.2500 1.56 700 0.68
ASOMY 32.9500 8.42 5,400 0.66
PCRFY 8.3000 2.60 86,100 0.66
UUGRY 21.6200 9.03 9,700 0.66
GLNCY 5.9400 4.45 154,800 0.65
GLPEY 7.5400 1.89 84,500 0.65
MAKSY 4.6650 13.23 83,600 0.65
RTMVY 14.2400 8.74 19,600 0.65
OVCHY 15.7450 1.55 14,600 0.64
PGAS 1.5200 39.45 2,000 0.63
RDSMY 30.3100 4.19 38,800 0.63
SAFRY 38.9500 0.93 43,400 0.63
BMWYY 23.7350 2.52 49,000 0.62
HLPPY 11.5000 2.40 11,400 0.62
SVNLY 4.6930 3.14 113,800 0.62
VIVHY 27.3200 0.52 44,700 0.61
AMKBY 5.8200 4.30 52,300 0.60
EJPRY 16.1700 0.68 25,200 0.60
FUPBY 9.2700 2.66 36,600 0.60
KMTUY 22.8500 2.47 60,700 0.59
SNZZF 1.4200 136.67 2,000 0.59
BSEAF 2.4000 6.67 2,700 0.59
AIRYY 17.9000 4.99 700 0.57
ATDRY 1.6700 12.08 126,200 0.57
DPSGY 32.6600 2.48 35,100 0.57
AZSEY 23.3400 2.55 80,600 0.56
CLVFA 2.5000 31.58 1,100 0.56
DBSDY 73.0600 1.28 27,900 0.56
SONVY 45.5100 0.98 9,400 0.56
TKPHF 35.0000 3.21 25,200 0.56
TLSYY 12.1550 2.31 15,900 0.56
AGESY 56.2800 1.81 1,800 0.55
AHEXY 28.0950 3.84 5,900 0.55
HEINY 53.4200 0.60 20,000 0.55
SMGZY 19.8700 2.48 14,100 0.55
CJEWY 8.3780 4.07 4,900 0.54
EVRC 2.3100 4.05 2,200 0.54
KRYAY 118.7475 2.37 1,000 0.54
LNVGY 13.8600 3.13 17,900 0.54
SHCAY 2.7800 4.91 29,900 0.54
TKAMY 13.9800 1.71 24,000 0.54
ZLNDY 22.8800 1.82 1,871 0.54
ABCZY 14.4000 8.43 800 0.53
BAYRY 17.9000 1.44 212,100 0.53
JSAIY 10.8500 6.63 31,400 0.53
POAHF 68.2200 5.26 900 0.53
NRDBY 7.0600 2.17 175,300 0.53
SCGLY 5.5300 4.34 187,800 0.52
BXBLY 15.4000 2.53 36,600 0.49
CRARY 6.0800 4.29 65,200 0.49
KPELY 8.6975 2.02 4,500 0.49
BASFY 17.7600 2.96 142,600 0.48
CMSQY 10.8800 2.85 3,200 0.48
KAJMY 13.1000 0.92 1,100 0.48
MSBHY 50.1500 2.20 11,700 0.48
WFAFY 13.4000 1.79 12,130 0.48
HEMA 18.0000 1.69 6,200 0.47
INTZ 4.6000 3.84 4,600 0.47
SMFNF 34.5250 3.10 30,000 0.47
SOMLY 22.6100 0.61 18,200 0.47
YARIY 21.5200 1.44 3,319 0.47
DNZOY 22.0150 2.25 7,300 0.46
JAPSY 15.4300 1.95 22,900 0.46
PSMMY 59.5000 15.40 7,400 0.46
SCRYY 4.0500 3.58 14,600 0.46
WNDW 2.6700 2.69 11,910 0.45
JBAXY 8.7700 4.90 55,500 0.44
LUKOY 84.3200 2.70 29,600 0.44
BZLFY 25.9300 3.55 15,900 0.43
TMSNY 171.1000 3.94 4,400 0.43
DNHBY 17.5600 2.33 31,600 0.42
DNKEY 7.0800 3.81 49,100 0.42
ALNPY 6.8900 3.14 900 0.41
BOIVF 4.0624 3.90 14,000 0.41
GASNY 5.2150 1.26 12,200 0.41
PWCDF 22.8987 2.00 3,200 0.41
YAMCY 44.5500 0.11 1,331 0.41
CHLKF 8.5150 3.84 2,000 0.40
MTZPY 11.5600 3.49 17,100 0.40
NDBKY 16.0600 6.15 8,700 0.40
PUGOY 25.3600 5.45 3,300 0.40
SDXAY 21.9500 2.09 3,500 0.40
COVTY 25.1300 5.32 11,300 0.39
DANOY 17.4300 0.76 151,500 0.39
NVZMF 42.8700 2.92 800 0.39
RITPF 26.7000 1.75 700 0.39
UILCF 2.0210 3.11 1,000 0.39
ACSAY 7.9300 4.07 46,000 0.38
MQBKY 88.3500 2.60 2,800 0.37
SNGNF 2.2950 0.44 8,400 0.37
BHPA 2.9100 17.34 1,000 0.37
CAOVY 16.6800 4.71 2,200 0.36
MRWSY 12.9300 6.77 25,300 0.36
ORBN 27.0000 5.88 500 0.36
SKLKY 2.9680 3.41 20,100 0.36
BBSEY 8.3000 9.50 29,900 0.35
DKILY 13.2200 1.15 45,200 0.35
RTPPF 52.6000 6.05 600 0.35
WINR 2.4800 5.53 1,645 0.35
ASEKY 33.1000 5.08 400 0.34
GFSZY 12.5000 7.76 15,000 0.33
MIELY 27.0500 1.75 24,000 0.33
MONDY 40.2000 3.69 3,200 0.33
DMLRY 12.8400 3.17 161,900 0.32
DPSTF 32.9000 3.95 1,500 0.32
MZDAY 4.5100 3.20 39,800 0.32
VWDRY 26.5200 3.11 35,100 0.32
WYGPY 8.9600 4.43 355 0.32
MKTAY 30.6950 5.26 10,800 0.31
NDVLY 2.7200 7.51 1,900 0.31
UNCRY 5.9200 2.91 51,800 0.31
SKFRY 17.1600 3.62 6,300 0.30
ARKAY 93.8750 3.86 1,900 0.29
EVVTY 21.4875 4.31 500 0.29
FXBY 2.0600 3.00 1,100 0.29
OGZPY 7.0400 2.03 99,600 0.29
SOMMY 23.6250 2.96 4,200 0.29
EOCCY 16.3500 0.62 1,200 0.29
GEGYF 2.3000 10.76 2,000 0.28
OCPNY 13.4600 1.66 1,400 0.28
SALRY 11.1400 1.09 800 0.28
AVVIY 10.3000 7.91 82,100 0.27
BACHY 9.9700 1.63 26,200 0.27
BDORY 11.1500 4.21 68,500 0.27
KXSCF 63.0600 4.53 500 0.27
MAKSF 2.3550 12.68 1,900 0.27
VDMCY 8.2730 4.33 6,900 0.27
VWSYF 79.7500 2.85 400 0.27
WEICY 12.0600 6.07 9,832 0.27
BAMXF 71.4140 3.42 400 0.26
SLLDY 10.5100 4.16 16,900 0.26
ITVPY 16.4950 8.02 5,800 0.25
NTOIY 16.1000 0.88 8,200 0.25
OPXS 1.6300 3.16 2,500 0.25
PPCCY 31.3375 6.94 400 0.24
SMSEY 10.8100 4.34 10,200 0.24
MGDDY 22.1800 2.50 27,700 0.23
PTAIY 9.2055 3.49 9,300 0.23
ASHTY 109.8500 2.40 2,100 0.22
BAYZF 71.3000 1.42 1,100 0.22
EXCE 3.0100 20.40 700 0.22
ACUIF 1.0213 7.55 4,100 0.21
GZPFY 33.1800 4.50 600 0.21
TWODF 2.0900 16.11 12,400 0.21
BAESY 28.1200 2.42 59,500 0.20
BNPQF 50.2500 7.90 900 0.20
RSNAY 6.5800 6.30 32,200 0.20
XIACY 5.6980 1.03 6,162 0.20
HEGIY 32.7510 0.62 3,700 0.19
SBRCY 14.4800 1.76 37,800 0.18
LNDNF 30.5400 6.97 200 0.17
SKVKY 9.3050 3.50 6,700 0.17
BPAQF 6.2950 2.19 4,000 0.16
JPXGY 8.1800 1.24 8,000 0.16
KTHN 18.5000 2.78 200 0.16
MBNKF 2.8300 4.81 8,100 0.16
SHTDY 16.6300 1.54 2,700 0.16
HLDCY 4.7000 2.06 2,000 0.15
RANJY 25.3200 3.56 1,100 0.15
SGPYY 35.6000 5.25 1,200 0.15
GMICF 40.2000 3.29 200 0.14
SDVKY 15.6300 3.51 4,100 0.14
FSUGY 12.1200 3.95 11,600 0.13
PTCHF 3.5000 20.69 1,000 0.13
WJXFF 12.2210 3.74 200 0.13
BRRAY 8.3675 7.69 200 0.13
NMMCF 32.3607 4.39 200 0.13
BHPLF 24.8025 3.34 25,000 0.12
DGEAF 41.0100 1.26 200 0.11
JSNSF 2.7250 12.60 1,700 0.11
NPNYY 3.5100 5.72 1,000 0.11
RNECY 3.3000 5.10 1,500 0.11
DSEEY 4.6500 1.92 7,700 0.10
WLWHY 3.7150 6.57 663 0.10
ZTCOF 2.8000 7.28 600 0.10
FNGR 3.2700 2.51 300 0.10
SBKO 15.1000 0.67 200 0.09
SMMYY 7.9700 3.71 400 0.09
SBMFF 1.3625 9.88 300 0.09
SHZHY 13.6475 3.98 400 0.09
KGFHF 2.5800 9.79 1,600 0.08
ONVC 2.6600 0.38 100 0.08
SMFTF 31.6300 5.86 100 0.08
EMNSF 1.8600 1.64 400 0.07
LTGHY 6.4100 8.64 5,000 0.07
SCZC 50.2500 0.50 100 0.07
CBGPY 35.7000 10.49 500 0.07
CRHCF 34.4000 7.13 100 0.06
AATRL 48.7500 2.85 700 0.05
CCORF 4.0675 6.29 600 0.05
ELEEF 8.1414 2.55 400 0.05
HNDAF 25.6600 2.35 1,000 0.04
MRWSF 2.5000 8.70 1,300 0.04
RSGUF 4.0910 1.74 100 0.04
TTFNF 50.8900 2.91 1,300 0.04
CIXPF 2.8200 12.34 1,000 0.04
DVCR 2.6020 4.08 100 0.04
FOSUF 1.2950 9.75 500 0.03
PTCO 1.0700 33.75 500 0.03
QBCRF 23.2599 1.26 100 0.03
RSSV 2.9000 3506.97 1,700 0.03
TDHOY 5.3700 2.87 100 0.03
CRARF 12.4100 7.08 200 0.02
KIGRY 13.8600 8.71 100 0.02
NAUBF 19.0800 1.81 200 0.02
XIACF 1.1500 1.77 3,875 0.02
LGHEF 24.9449 8.22 200 0.02
AIVAF 5.0802 7.00 100 0.01
ALTKY 1.5600 4.70 100 0.01
DPUKY 6.6000 9.14 600 0.01
DSITF 1.6000 11.89 200 0.01
MITFF 1.8700 4.47 900 0.01
PRDSY 6.0600 1.85 100 0.01
RYDAF 29.2900 2.99 1,200 0.01
TKCI 1.3300 10455.56 200 0.01
TMBXF 2.6500 32.50 1,200 0.01
ANFGF 11.0900 6.23 100 0.00
SMSOF 2.1250 3.66 100 0.00
Back to All Scans...