Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Stocks Making: Volume Surge on

Volume was much stronger than normal today

Related Scans: Most Actives Volume

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
ROSYY 7.0800 -3.67 428,800 39.58
SMSMY 7.3900 1.51 161,200 22.41
OXBC 20.0000 0.76 88,800 19.26
LEAT 1.9000 0.00 56,000 16.54
CBGPY 35.5000 -3.03 86,800 15.80
FMCCK 22.0000 -2.22 408,400 15.29
EMIS 10.2500 5.67 791,700 13.97
NPNYY 3.4900 -1.69 102,300 13.94
SKLKY 2.9100 -2.35 688,100 13.30
MAURY 43.5000 0.55 90,500 13.19
FREGP 21.9500 -1.13 400,000 11.31
IPMLF 1.5100 -1.31 122,300 10.96
FSRL 7.8500 0.00 58,600 10.56
AFLYY 10.0120 -0.38 69,400 10.53
HLTOY 6.9500 1.52 89,100 10.47
SMGBF 3.3905 0.01 20,000 10.40
MPSYF 116.8000 0.00 25,000 9.89
REMYY 14.1000 -1.88 19,300 9.81
TYIDY 59.0776 -0.93 20,000 9.49
PEBN 19.8000 -0.95 161,000 9.35
QNTA 1.9800 0.51 17,900 8.80
CYSM 12.5100 0.00 11,600 8.17
CNVVF 2.2260 3.53 321,500 7.25
AMIH 1.1000 -29.03 11,100 7.21
XYIGF 1.1000 0.92 172,600 7.06
WCAGY 81.5000 -2.63 45,000 7.00
SBKK 11.0100 -0.36 49,000 6.98
KBCSY 33.4000 1.15 315,900 6.86
STPGF 2.8233 54.79 161,500 6.79
KPLUY 7.5800 -3.93 7,400 6.60
ACKAY 16.0675 2.28 16,700 6.51
REPYY 15.5500 -0.58 1,816,800 6.45
FHLB 9.0500 0.56 43,000 6.33
SMECF 419.3500 -1.40 7,800 6.08
EBKDY 17.7100 1.78 286,900 5.71
SYIEY 24.0900 -0.97 210,200 5.70
JVTSF 1.5000 -1.06 15,200 5.47
TSCDY 8.9525 1.39 1,619,600 5.38
PEGRF 9.8170 1.21 29,600 5.34
WYNMF 2.0100 -2.43 55,300 5.15
SDDXF 2.2470 15.82 17,500 4.95
MRRTY 2.6800 4.42 137,604 4.86
NPSNY 32.4300 1.41 2,170,500 4.86
SMCAY 20.6200 -1.58 584,400 4.66
BSRTF 10.9085 1.10 35,500 4.51
ACAZF 12.6200 0.93 7,400 4.43
CYBQY 6.3200 4.98 7,600 4.41
MOTUY 4.9200 5.35 58,787 4.34
DRTGF 10.5500 12.83 39,500 4.33
TPRXF 2.3766 3.33 78,700 4.30
MLNLF 1.1400 0.88 53,826 4.27
TTLO 1.3000 -3.70 34,300 4.26
FRHLF 5.9900 -0.99 25,900 4.22
PIOE 1.2100 0.00 51,600 4.22
QUTIF 3.0080 1.01 5,200 4.21
BKNIY 6.4800 0.00 5,200 4.11
THCT 3.9100 11.71 14,800 3.92
GWPD 2.2616 1.87 20,900 3.91
NONOF 53.6500 3.31 152,300 3.85
CDPYF 41.1700 0.81 10,600 3.83
DASTY 144.1100 0.58 36,500 3.72
SOMLY 22.6500 0.55 157,500 3.72
GRPBF 1.1651 3.11 150,000 3.71
BTAFF 35.7600 -1.76 8,500 3.64
YOKEY 37.2164 0.64 23,200 3.63
ALSWF 5.9176 -0.54 12,800 3.50
CMPGY 24.9500 -1.66 516,000 3.37
JZCLF 5.8500 -1.68 49,000 3.36
LUNMF 5.0260 -0.28 140,100 3.33
OTSKY 21.7620 -0.65 157,200 3.32
KDDIY 13.2800 0.23 366,700 3.31
ASAZY 11.2010 0.19 401,100 3.26
CVSI 2.5501 -7.61 2,193,500 3.25
MXCHF 2.0240 -2.22 149,000 3.24
NJDCY 35.2450 -0.91 168,400 3.20
AKZOY 29.4550 -0.86 136,100 3.16
EXPGY 31.6700 -0.06 239,500 3.14
SMMNY 19.6000 -0.76 150,200 3.11
TRMLF 10.7054 -0.88 83,400 3.04
Related Scans: Most Actives Volume
Back to All Scans...