Stocks Making: New 52 Week Closing Low on

Price made a new 52-week closing low

Related Scans: Bearish Breakdown Weakness

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
SMIZF 8.8700 -2.21 14,800 11.55
HENOY 23.0500 -1.71 143,600 4.93
CHPGF 1.1000 -0.90 49,900 4.55
AEBLF 1.8400 -12.72 16,000 3.27
PEYUF 3.6800 -7.07 35,400 3.02
JINFF 1.0800 -2.70 11,500 2.99
IPXHY 8.4450 -5.11 28,000 2.71
CBGPY 34.7000 -5.59 3,600 2.58
SOLVY 9.3600 -1.68 10,000 2.14
SMMYY 6.3200 -0.63 7,100 2.09
VREOF 3.3881 -9.65 64,200 2.05
RICOF 9.7000 -7.18 4,800 1.92
SMTOY 12.0000 -1.96 2,800 1.90
AUUMF 24.0000 -2.24 2,000 1.77
HUSKF 9.2300 -4.15 19,800 1.69
TNABY 10.8100 -0.92 3,900 1.49
MMNFF 2.2200 -7.11 1,870,300 1.48
TUIFY 4.6700 -5.66 33,200 1.44
LNGLY 1.0400 -2.35 15,300 1.38
ABNRY 10.4400 -0.67 130,300 1.33
SCGLY 5.2090 -8.45 536,200 1.31
ARHOF 9.5210 -1.36 3,500 1.27
DLAKY 19.5100 -0.10 32,200 1.25
SVNLY 5.0000 -1.19 144,700 1.23
ITVPY 13.8000 -0.65 10,600 1.22
MRAAY 9.9600 -3.21 136,000 1.14
UMICY 7.3850 -2.96 56,100 1.13
IMBBY 26.5400 -1.34 260,500 1.11
NPSCY 16.3600 -1.95 1,500 1.07
CTYP 7.7700 -1.02 1,400 1.05
MAKSY 6.1100 -1.29 48,800 1.04
TMICY 44.3800 -3.50 2,200 1.02
COVTY 23.0000 -5.39 9,300 1.00
CSUAY 8.2300 -0.60 39,300 0.99
BMWYY 23.6450 -0.44 67,500 0.96
AMKBY 5.4300 -4.74 94,700 0.93
SVVTF 1.2400 -6.06 471,800 0.93
MSBHY 51.1700 -1.62 11,100 0.91
VOPKY 41.3400 -2.68 2,800 0.90
BKRIF 5.3300 -6.88 6,800 0.90
ROYMY 4.9900 -12.46 29,500 0.87
CGUSY 5.5600 -13.40 4,400 0.86
MEGEF 3.3030 -9.36 32,500 0.84
NSANY 13.4700 -0.96 85,300 0.80
MMTOF 4.3400 -1.48 1,900 0.78
GLNCY 6.5000 -3.13 158,900 0.77
CFPZF 6.8500 -5.65 3,700 0.76
MRWSY 12.6600 -5.38 27,500 0.76
GLCNF 3.2700 -4.11 47,700 0.74
NDEKY 22.0200 -0.59 8,200 0.73
SEOAY 11.0000 -3.51 21,500 0.73
GXYYY 29.3201 -4.18 1,000 0.73
SVRGF 5.8000 -5.38 10,900 0.72
DYMEF 1.7020 -5.44 66,900 0.70
KMLGF 8.7380 -2.91 1,700 0.65
RNLSY 11.1100 -1.51 42,600 0.64
SHTDY 18.1800 -2.14 2,600 0.63
CBDS 1.9500 -2.50 49,500 0.62
WFSTF 1.2000 -1.31 11,300 0.58
CAAOF 1.6417 -3.08 13,300 0.57
TBLMF 15.2174 -3.69 700 0.56
NRDBY 7.2800 -0.41 183,800 0.55
SOMMY 21.4200 -3.01 7,400 0.45
WIMHY 6.7700 -2.45 16,000 0.44
OSWWF 3.4000 -2.30 85,900 0.43
BAYRY 15.1900 -2.94 529,500 0.42
DNZOY 19.3200 -1.58 14,900 0.38
HENKY 21.6700 -1.95 13,200 0.37
SHCAY 2.1800 -2.24 45,900 0.35
APELY 32.2200 -3.59 900 0.34
ROHCY 28.6700 -4.19 2,000 0.34
TISCY 9.6700 -4.92 600 0.33
RYKKY 35.3001 -1.73 12,700 0.32
VODPF 1.5400 -1.91 8,700 0.32
JSAIY 9.8700 -1.79 26,100 0.31
WFTBF 39.3055 -5.12 1,200 0.31
ACCYY 7.5590 -2.09 10,500 0.30
CCORF 3.8013 -1.26 5,900 0.30
RNECF 4.2350 -4.83 700 0.28
SCOO 5.5300 -0.36 2,200 0.28
BAYZF 61.1100 -2.35 4,400 0.27
DNFGY 41.2900 -6.75 300 0.27
SMSEY 10.3200 -3.01 25,100 0.27
TBBA 9.2000 -1.08 1,000 0.25
MFCSF 9.2993 -1.07 1,300 0.22
STBMY 9.8400 -0.30 300 0.19
BAMXF 69.9500 -1.89 600 0.18
HBAYF 5.0500 -2.02 5,100 0.18
CESDF 1.6647 -7.52 1,600 0.13
CCRGF 1.1600 -23.18 1,300 0.13
BGPBF 18.1037 -0.26 400 0.13
CLWY 6.7500 -1.39 200 0.12
DIIBF 8.1950 -0.77 300 0.12
MMRTY 9.0000 -14.69 400 0.12
NUVSF 2.3100 -13.48 900 0.09
BMDPF 1.2600 -3.08 200 0.07
TVBCF 1.8100 -10.84 100 0.07
STMH 1.5500 -3.13 800 0.07
HUNTF 6.0000 -13.17 5,300 0.07
NSANF 6.6500 -3.62 700 0.06
MTUAF 220.0000 -0.90 100 0.06
TVBCY 3.4100 -5.28 300 0.05
CMVLF 15.2400 -21.44 600 0.03
JSNSF 2.4000 -8.40 300 0.02

Related Scans: Bearish Breakdown Weakness
Back to All Scans...