Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Stocks Making: Narrow Range Bar on

Volatility Contraction: Today's price range was less than half of the average true range.

Related Scans: Range Contraction Low Volatility

Too Many Stocks Found

Displaying only the first 500 of 927 matching stocks. Try adjusting the filters to cycle through all the stocks. For example, try viewing only one grade at a time.
Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
CBKLP 102.0000 -0.10 201,900 33.00
MPNGF 8.8000 0.46 1,940,700 23.48
PRYMF 21.4500 5.93 37,600 21.02
MTLHY 33.4500 -3.85 25,900 20.92
KMLGF 11.0995 37.88 35,100 20.41
BJCHY 3.9500 8.52 25,600 18.21
PREKF 12.5800 1.53 45,100 18.10
SAFLF 1.0696 1.87 60,200 15.68
KTYB 23.3800 -0.47 46,100 15.65
RANJY 23.4190 0.84 151,000 14.81
KROTY 2.7100 0.37 572,500 11.80
GXYEF 6.2775 0.36 157,900 11.15
ATASY 13.0100 1.48 140,200 10.86
ISHVF 5.5280 0.41 1,291,100 9.51
TKGSY 12.6000 -1.64 20,300 8.96
HMCBF 18.7800 0.05 26,700 8.84
MARUY 64.3600 1.02 18,700 8.47
ENLAY 6.9600 0.72 2,399,200 8.21
FGROF 1.5381 11.46 78,700 8.19
TPDKY 5.1000 9.21 25,600 7.99
RYDAF 28.1600 2.21 562,000 7.61
NTOIY 16.4000 -0.06 177,800 7.34
CIBH 1.3701 0.23 38,100 7.30
CGEMY 24.1450 3.72 391,200 6.95
AIOSF 3.7058 2.37 17,200 6.61
FPLPY 4.4800 -0.33 20,100 6.60
TLLYF 1.7970 -2.86 86,400 6.36
NDVLY 2.6700 0.38 31,200 6.35
HLDCY 4.9800 -0.60 35,100 6.02
CUYTY 12.6000 0.40 10,600 5.83
GLDT 15.3700 0.13 95,000 5.30
TOSYY 14.8940 0.98 72,700 5.22
SKBSY 18.4800 5.54 7,800 5.14
CNVVY 8.5900 -1.83 11,600 5.03
RSLBF 17.4000 2.35 5,400 4.94
NPSCY 13.5200 -1.39 10,300 4.73
HEMA 14.0500 -0.35 40,500 4.72
ITOCY 39.4900 0.77 76,600 4.46
TOPPY 7.8000 4.03 20,600 4.37
THBIY 1.8200 -1.09 27,900 4.19
ICCT 1.5000 -0.83 5,800 4.14
MAWHY 8.7600 -0.34 26,500 4.02
GAPFF 2.5000 0.00 236,400 3.97
SNMCY 9.0100 0.22 12,100 3.97
IAUGF 5.2801 -5.37 14,600 3.92
MLYBY 4.0000 -2.08 9,700 3.90
SSUMY 14.6900 1.21 62,000 3.83
BKNIY 5.9900 1.18 3,900 3.80
KIROY 8.8500 -2.21 7,300 3.76
ALNPY 6.8200 1.19 8,400 3.73
ATLKY 29.0260 2.89 236,200 3.68
CBWA 14.0800 0.14 12,600 3.64
ATLCY 25.9300 2.09 10,100 3.60
RICOY 8.9500 1.13 9,300 3.59
ATEYY 38.6000 1.74 8,700 3.58
GJNSY 19.4400 4.80 7,600 3.51
TTCNF 1.9380 2.00 23,400 3.45
JSFCF 3.4099 1.79 9,700 3.43
CPKF 26.7000 -0.11 5,000 3.40
IPOAF 10.0000 2.56 10,100 3.35
PHMMF 2.2800 6.05 8,600 3.30
SDXAY 22.7000 1.25 14,400 3.30
AUCOY 13.3500 1.37 4,000 3.16
SBHMY 26.6650 4.28 3,400 3.16
SPHHF 4.8374 2.48 15,000 3.07
BCAL 12.5000 0.00 24,100 3.06
KNCAY 13.9300 1.09 7,600 3.04
MXCYY 9.2700 2.89 9,000 3.04
EBKDY 17.2400 2.94 204,600 3.01
VLVLY 13.3850 2.18 81,600 3.00
CGPZF 4.5165 -0.08 24,900 2.98
DTRK 6.6900 -0.15 3,000 2.95
CJEWY 8.9000 2.81 41,100 2.93
IBDRY 41.3900 0.67 250,000 2.92
TEZNY 18.4100 1.43 41,500 2.92
HKTVY 11.5300 1.01 7,500 2.88
LKREF 11.9900 0.59 10,000 2.86
TSGTF 6.5700 0.31 12,100 2.85
ARBV 17.8000 -0.11 15,600 2.74
BKEAY 2.6100 -0.76 14,500 2.71
RSNAY 6.4200 2.07 38,500 2.70
KELTF 2.1700 0.17 9,000 2.68
OCPNY 11.8200 -1.34 17,000 2.68
LSLPF 2.2809 -4.96 16,500 2.66
BIOQ 31.5000 -1.25 2,700 2.61
YARIY 21.1200 1.56 17,400 2.49
SAFRF 143.7000 4.02 2,500 2.47
JPXGY 7.5250 1.14 128,400 2.46
BPIRY 5.8500 8.33 11,400 2.45
SIEGY 49.3018 2.37 539,300 2.43
WYNMY 21.4800 2.04 46,500 2.42
SWRAY 10.3300 0.05 112,400 2.39
TKECY 4.5440 -0.13 5,000 2.37
VWDRY 26.4300 4.10 82,300 2.37
SGPYY 34.7250 1.80 10,400 2.35
INGVF 9.3450 -0.69 204,600 2.31
CESDF 1.5700 4.28 25,600 2.29
DNPCF 21.4000 0.14 8,000 2.29
FSRL 8.0000 3.23 7,800 2.28
IFJPY 21.4010 1.69 38,300 2.27
BLHK 12.5700 0.08 5,500 2.24
BRBS 20.4500 2.25 3,000 2.24
WLMIY 27.4500 -0.01 4,600 2.23
KNYJF 57.6000 1.23 2,500 2.22
SAPMY 9.2200 3.31 14,900 2.20
SNPHY 17.4000 2.05 24,200 2.20
SPXCY 89.2600 0.32 3,000 2.16
NABZY 9.2705 0.11 110,200 2.15
WTKWY 72.1210 1.79 62,300 2.14
SFTBF 45.0901 -2.33 32,400 2.13
WEBNF 18.5900 -1.48 20,100 2.12
WJRYY 82.5200 0.01 4,900 2.11
EONGY 9.0200 -0.20 214,500 2.08
IHLDY 3.2700 3.48 21,300 2.06
UNCRY 5.3100 2.12 329,900 2.05
HTHIY 68.9530 0.22 70,300 2.04
EBBNF 16.7500 0.60 2,800 2.02
HINKF 106.5238 1.40 2,600 2.00
HENKY 22.0400 1.33 127,400 1.98
CSPCY 7.6500 19.53 12,100 1.98
DVSPF 6.4583 -0.05 3,000 1.97
ENDTF 8.0205 -0.37 6,000 1.96
FMCCN 17.2500 1.47 6,000 1.95
KYOCY 60.7300 1.19 68,700 1.92
MRPLY 11.6200 3.57 14,400 1.88
RWEOY 28.4300 1.21 277,200 1.88
KNVKF 26.4000 2.48 2,900 1.86
ERIXF 8.4200 0.96 461,900 1.85
WCRS 4.1500 3.75 5,100 1.84
CRZBF 5.4800 0.09 15,500 1.83
CORVF 1.4971 5.43 31,100 1.81
WCFB 8.5900 0.00 5,300 1.81
BCDRF 3.8725 -0.45 1,000,000 1.80
DWNX 32.2500 -2.27 2,200 1.78
EXDI 1.1600 -4.13 29,100 1.78
WTSHF 16.1000 0.31 2,500 1.78
POFNF 20.9558 0.54 5,000 1.76
ISUZY 10.1800 -0.29 50,000 1.75
SCMWY 49.8900 0.10 12,100 1.72
COVTY 21.8000 1.63 44,400 1.71
PSBQ 24.0000 -1.44 3,100 1.71
DMLRY 11.5400 1.67 827,700 1.68
UBNC 14.8100 0.07 6,600 1.68
SYTE 4.7500 -4.43 3,100 1.67
ISBA 22.2300 -0.09 4,500 1.65
MNGPF 1.9500 0.00 7,000 1.65
WCAGY 80.0940 3.75 8,500 1.65
BEBE 5.9400 0.00 1,700 1.65
HLOC 1.1300 -3.42 2,100 1.65
ALSMY 4.3400 2.36 81,600 1.64
TTDKY 79.3800 -0.08 6,700 1.63
ISSDY 12.0480 -3.15 3,500 1.62
LGGNY 13.4800 -1.10 39,600 1.61
SBGSY 16.4300 2.16 226,800 1.61
KHRNF 1.3600 -5.37 243,700 1.61
FSNUY 12.1500 1.50 54,600 1.60
IDCBY 12.5000 0.32 93,500 1.60
NVZMF 41.0840 -1.43 2,500 1.60
CLVLF 18.1000 3.19 5,600 1.57
FTLF 10.0000 5.26 4,600 1.56
FNRN 11.3500 -0.44 6,000 1.55
NVZMY 41.0200 -0.32 21,600 1.53
SAFRY 35.9700 2.98 88,100 1.53
TELNY 20.5599 0.82 49,800 1.52
SHZHY 14.2250 -0.39 5,300 1.52
CRZBY 5.4500 0.37 157,100 1.51
INNV 1.4700 -2.00 5,500 1.51
NINOY 12.4100 0.73 40,500 1.49
PANDY 11.0500 16.93 40,600 1.49
SPMYY 8.4600 1.68 1,500 1.48
DNKEY 6.6900 0.60 152,100 1.43
KBCSY 29.0500 1.75 51,400 1.41
SHECY 24.7454 1.37 234,000 1.41
AHOTF 5.1349 0.10 25,900 1.40
SKVKY 8.6500 1.05 45,600 1.39
SUTNY 3.2300 0.62 235,000 1.39
TTNDY 35.6800 0.08 28,200 1.39
CSLLY 79.9800 1.41 37,800 1.38
EQUEY 25.1700 3.92 2,800 1.38
DANOY 17.8200 1.08 595,300 1.36
MITEY 18.9600 0.00 27,100 1.36
USNZY 1.8200 3.70 56,400 1.35
CBYAA 6.9600 -0.57 7,100 1.34
DASTY 146.3800 2.93 13,400 1.33
BFFAF 65.6400 2.43 7,500 1.32
LVMUY 81.3700 3.33 133,200 1.30
TLSNY 8.4800 0.53 65,600 1.30
ARGGY 5.8000 0.00 9,300 1.29
AGESY 53.7850 0.68 4,400 1.28
JUVF 19.8000 0.00 1,600 1.28
RSTGF 1.7400 1.16 4,000 1.28
AKBTY 2.3500 2.17 157,200 1.26
FNMAG 18.3900 -0.05 6,600 1.26
DDAIF 46.3300 1.48 61,400 1.25
DLAKY 14.7000 0.82 55,600 1.25
FNMAK 17.6000 -1.68 41,500 1.25
FUJIY 42.8400 0.07 21,200 1.25
SLLDY 9.3799 3.47 46,000 1.25
SYIEY 22.8150 1.40 41,300 1.25
HMLSF 11.5600 0.89 27,000 1.25
ABAHF 5.2833 -2.87 3,000 1.24
BURCA 14.4500 -3.34 1,600 1.23
ADDYY 147.1900 1.54 43,400 1.20
HXGBY 46.3000 1.76 12,300 1.20
FRRVY 28.2700 1.00 16,700 1.19
TCCNY 11.6000 0.09 27,300 1.19
NNDIF 1.1480 1.33 20,000 1.18
RNMBY 23.4200 5.26 1,200 1.18
TKOMY 52.0700 0.75 17,900 1.18
CELTF 1.6800 0.00 10,100 1.17
FNLPF 8.1500 1.12 16,200 1.17
PTBS 14.0200 0.14 2,200 1.17
CHLLF 3.2100 3.55 1,600 1.16
MSADY 16.1700 -0.31 30,900 1.15
TOTZF 4.5960 -1.00 1,900 1.15
KDDIY 12.9900 1.01 98,500 1.13
BKRIY 3.5900 -1.10 13,400 1.13
PGAS 2.0000 0.50 4,900 1.12
FLWPF 2.3500 4.44 110,200 1.12
BDRAF 1.3200 -0.08 14,600 1.10
GLNCY 5.5600 0.91 344,800 1.10
RNECY 2.9500 1.03 19,100 1.10
LRLCY 53.3600 1.99 67,300 1.09
RUSMF 15.2400 1.60 2,100 1.09
ROYMY 4.6100 0.00 19,900 1.08
FRHC 12.1300 0.66 20,300 1.08
DSNKY 66.5000 -1.89 9,500 1.06
NPSNY 45.1500 1.57 292,700 1.06
PPRUY 48.4700 0.90 41,500 1.06
PHXHF 1.9400 2.92 2,100 1.05
INLB 3.0000 -7.12 3,400 1.05
CLPBY 12.5300 0.76 29,500 1.03
WHLKY 61.4000 0.05 17,100 1.03
FINMY 5.6550 2.70 5,000 1.02
SBGLF 1.2900 3.20 1,600 1.02
ALFVY 18.0250 1.72 26,400 1.01
GRCLF 5.4600 0.55 2,100 1.01
KUBTY 72.7000 1.25 18,200 1.01
CRRFY 3.4200 1.48 199,800 1.00
REPYY 14.1000 1.44 210,600 1.00
SOMMY 22.0800 1.24 21,000 1.00
NOPMF 7.9500 -3.50 2,500 1.00
HSWLF 1.7900 -7.89 4,000 1.00
AIRRF 1.3276 0.39 19,600 0.99
FOSUF 1.2100 -1.63 10,000 0.99
JMHLY 53.3200 -0.19 14,700 0.99
LQSIF 4.0900 0.00 18,600 0.99
PTCAY 14.3800 44.89 2,000 0.99
BPRMF 11.6550 5.09 7,200 0.98
DPSGY 32.1700 1.93 69,900 0.98
HRVSF 4.8300 -1.43 312,900 0.98
ACSAY 7.3701 1.65 88,500 0.97
ARLUF 19.7100 5.97 1,200 0.97
GCTAY 2.6260 -5.20 2,100 0.97
GELYY 28.0500 -0.09 19,000 0.97
OMRNY 48.6400 1.22 8,900 0.97
QGPLF 6.2075 -0.43 5,400 0.97
SFTBY 22.5100 -2.34 830,400 0.97
THST 1.3000 0.00 2,600 0.97
GPAGF 9.0420 0.71 1,400 0.96
HNNMY 3.6600 2.38 41,100 0.96
VLPNY 4.4400 2.54 4,600 0.96
CDAB 8.8200 0.11 5,200 0.95
CRARY 5.5900 0.68 194,300 0.94
AFLYY 11.5900 0.13 27,800 0.93
HELKF 88.4000 4.80 1,200 0.93
COFS 28.9500 0.10 1,400 0.92
TLSYY 12.4900 -1.81 19,900 0.92
HCMLY 9.5100 0.53 26,400 0.91
HNHPF 4.7500 1.93 95,000 0.91
MITFF 1.9389 -0.06 60,700 0.91
ENGIY 14.9600 0.07 137,500 0.90
BACHY 9.5100 0.21 72,800 0.89
CODYY 7.0800 0.50 59,200 0.89
ENTMF 5.2500 9.38 1,900 0.89
KZMYY 2.3800 -2.06 7,300 0.89
RDSMY 30.9080 2.07 50,000 0.89
APRRF 13.6823 0.57 1,200 0.87
RCRUY 6.2700 0.56 21,300 0.87
TNTOF 19.3800 -0.08 1,000 0.87
BNPQY 22.5300 0.74 177,700 0.86
BKRIF 3.7000 2.21 11,700 0.86
RLLMF 7.4544 0.90 13,800 0.86
SMICY 5.7300 3.62 63,400 0.86
RLLY 1.2500 0.00 1,000 0.86
JAPAY 10.5200 0.19 49,100 0.85
SKHSY 17.6300 0.89 22,100 0.85
PCSA 2.4300 -0.41 900 0.85
CNVAF 3.2500 -2.11 1,000 0.85
MBFPP 26.5000 1.53 6,600 0.85
BRDCY 18.6000 1.36 31,500 0.84
FMBM 26.6500 -0.07 1,500 0.84
MZDAF 8.2300 1.92 1,000 0.84
PNWRF 1.7800 -3.63 13,200 0.84
RFTA 19.9500 1.01 1,500 0.84
DIFTY 32.5450 -0.52 12,100 0.83
SVNDY 17.4600 -0.91 58,500 0.82
SASDF 1.2900 -0.63 5,000 0.82
AEXAY 15.2900 3.52 36,200 0.81
NJDCY 33.2670 1.86 46,100 0.81
BAYRY 18.6150 1.71 448,900 0.80
DNZOY 20.2700 1.78 13,600 0.80
EADSY 35.4100 1.69 136,100 0.80
NGLOY 10.4700 0.34 120,900 0.80
ADYX 2.0700 -2.36 3,300 0.80
FRCOY 59.7200 1.75 4,900 0.79
JBFCF 4.3800 -0.23 3,000 0.79
SNMRY 9.9100 0.30 1,500 0.79
EBCOY 11.4850 3.00 1,500 0.79
TAXA 11.9500 0.00 26,400 0.79
GLCNF 2.8300 1.07 21,300 0.78
MURGY 24.4200 0.83 53,500 0.78
SWMAY 19.6220 2.22 8,300 0.78
RHDGF 2.4600 0.00 10,400 0.77
SGSOY 24.3200 1.16 24,700 0.77
OYIEF 5.7000 0.88 1,300 0.76
RYKKY 33.8200 0.12 15,400 0.76
WIMHY 7.9200 1.51 18,700 0.76
DKILY 12.5900 1.29 32,700 0.75
RKUNY 9.6100 0.26 23,800 0.74
SPPDF 1.1600 -11.45 5,000 0.74
ASGLY 5.5600 -1.07 51,100 0.73
GNBT 2.1500 -1.38 84,100 0.73
RXEEY 9.7200 2.59 2,400 0.73
SNCAF 13.0800 4.02 5,000 0.73
DNPLY 10.7000 -0.42 28,600 0.70
KLPEF 30.3300 1.10 1,000 0.70
KNYJY 28.9300 2.11 9,200 0.70
MRAAY 10.6501 0.95 161,900 0.70
OTCM 32.9600 -0.06 2,700 0.70
TCEHY 42.5000 0.66 2,143,100 0.70
WLYYF 1.3300 9.44 12,900 0.70
CGIFF 7.6940 1.97 2,200 0.69
NPSKY 15.7800 0.57 8,000 0.69
AMSYF 13.5075 2.41 100,000 0.68
OCBI 27.2500 -2.68 1,500 0.68
PMULF 7.5725 0.30 8,400 0.68
SEMFF 3.7110 -0.78 15,600 0.68
BGEPF 100.8972 -1.95 26,100 0.67
BOREF 6.3500 -2.31 1,000 0.67
CFPZF 11.4300 0.70 11,000 0.67
DRTTF 5.1022 0.64 8,300 0.67
HESAY 69.6150 2.62 2,100 0.67
IRVRF 2.0474 0.81 22,500 0.67
POAHF 62.6500 3.23 1,700 0.67
UBSFY 16.3700 3.09 46,800 0.67
ASOMY 27.6000 -0.97 6,800 0.66
CAHPF 3.4100 -0.58 7,800 0.66
DSDVY 48.2700 2.59 20,900 0.66
FTMNF 5.7893 -2.13 7,400 0.66
NDBKY 14.8700 3.70 13,800 0.66
AFSIN 15.7500 0.77 17,200 0.66
LUKOY 79.8800 0.10 54,500 0.65
OCDGF 15.0875 2.29 1,100 0.65
QBIEY 8.5400 2.46 27,100 0.65
BASFY 16.3100 2.13 245,700 0.64
DSCSY 36.5820 0.97 800 0.64
ELEEF 7.8110 0.63 5,100 0.64
IPXHY 8.5500 -0.93 25,900 0.64
MIELY 23.4700 -0.59 33,400 0.64
MLFNF 24.7000 -0.20 2,100 0.64
FERGY 7.3099 2.67 111,800 0.64
SMMNY 20.2101 1.14 24,500 0.64
HVRRY 82.8650 1.92 1,400 0.63
MRETF 7.5500 0.21 3,100 0.63
SKFRY 15.6600 2.29 23,500 0.63
TUIFY 4.7100 2.95 13,700 0.63
CLOEF 2.9600 -0.34 2,100 0.63
BKEAF 2.6860 -1.10 2,000 0.62
DREUF 9.3841 2.13 2,000 0.62
CMPGY 25.3000 0.52 98,000 0.61
FLYLF 1.1900 -0.83 11,500 0.61
PEYUF 2.7200 1.91 19,700 0.61
AIFS 2.3000 0.00 2,400 0.60
BNKHF 3.5050 1.74 3,000 0.60
JSAIY 9.5200 0.28 52,600 0.60
PRYMY 10.7600 5.39 14,300 0.60
FRHHF 2.0869 10.42 1,800 0.60
TIAIY 4.6900 1.96 25,300 0.60
AKZOY 30.1370 1.06 17,200 0.59
CLVLY 18.2500 3.28 9,000 0.59
KMTUY 21.1520 -0.13 72,200 0.59
TSYHY 19.7660 3.43 1,100 0.59
VEOEY 24.1300 0.37 41,500 0.59
AHCHF 5.6540 1.69 1,200 0.58
CFDB 13.1701 0.15 1,600 0.58
ESALY 51.5400 0.35 4,100 0.58
GBERY 44.9350 0.84 6,500 0.58
HEINY 53.4400 1.56 17,100 0.58
KTHN 17.5400 0.80 800 0.58
PPERY 10.1900 -0.88 34,400 0.58
BRRAY 7.7400 7.24 1,100 0.58
NHMAF 27.7600 0.04 600 0.58
AVMXY 5.6500 -0.88 73,800 0.57
JAPSY 15.2750 -0.75 23,400 0.57
XIACY 5.6900 -1.64 16,300 0.57
ACGBY 9.5475 0.71 17,700 0.56
AIQUY 27.6700 2.07 22,300 0.56
CHGCY 141.1500 1.40 1,100 0.56
KPCPY 20.1000 -1.30 38,100 0.56
RVRA 11.5300 0.26 44,100 0.56
BCAUY 9.7400 1.14 1,400 0.55
ESLOY 72.8700 1.95 22,200 0.55
HENOY 24.0850 0.94 7,600 0.55
HXGCF 3.0180 0.60 900 0.55
ITVPY 13.6300 1.04 18,700 0.55
KRYAF 119.0000 -1.24 600 0.55
MLGF 23.5000 -1.63 2,100 0.55
ASMVY 36.3000 1.48 12,200 0.55
AJINY 17.7700 0.24 800 0.54
BEVFF 2.0762 -0.18 1,000 0.54
DTEGF 16.4800 0.30 9,500 0.54
DSTZF 8.7400 2.22 1,400 0.54
CICHY 14.6200 0.97 77,200 0.53
TPNTF 14.7000 1.03 2,000 0.53
NESRF 7.8850 -2.05 2,200 0.52
RHHBY 34.7800 0.20 573,300 0.52
RMGGF 1.1400 -1.72 3,000 0.52
SBHGF 20.6400 -0.15 1,100 0.52
MTSFY 69.5300 0.94 1,500 0.52
MCARY 11.9050 0.42 700 0.52
IFCZF 95.0580 1.95 800 0.51
POAHY 6.2000 1.47 55,500 0.51
WYGPY 9.4800 -1.15 700 0.51
ENGGY 11.0100 -0.59 33,000 0.50
OTSKY 20.4600 0.84 28,300 0.50
RYCEY 9.6001 2.02 120,000 0.50
VTYB 10.1900 2.00 700 0.50
AYRSF 10.9000 -3.11 13,300 0.50
AERO 1.2150 -2.80 3,600 0.49
BGAOY 5.7950 -0.09 1,700 0.49
CRHCF 31.6500 1.51 900 0.49
EMIS 10.2500 0.00 22,400 0.49
GGDVY 106.0000 -0.35 500 0.49
SWDBY 12.8250 1.26 34,300 0.49
TKAMY 10.9000 1.82 19,400 0.49
TOELY 45.0550 2.00 19,900 0.49
EPOKY 10.5900 2.92 36,900 0.49
PPCCY 28.4000 1.36 1,000 0.48
SMLR 46.0000 0.00 6,000 0.48
DELTY 25.2900 -12.34 500 0.48
GTBIF 8.5127 1.39 103,700 0.48
CXUS 1.0000 20.48 1,500 0.48
AACAY 4.8700 1.67 42,000 0.47
CIHKY 23.5800 0.90 17,500 0.47
CLLDY 5.1000 0.39 900 0.47
SCGLY 4.9600 0.10 259,900 0.47
ROMJF 1.7632 4.59 1,100 0.47
CCOEY 13.6500 2.17 1,000 0.46
INRD 1.4900 0.00 3,000 0.46
ZHAOF 1.3000 -7.77 2,500 0.46
MTZPY 11.0000 0.18 24,200 0.45
NPNYY 2.9700 -0.34 1,400 0.45
PBSFY 3.0600 2.00 30,200 0.45
UNICY 5.8500 -0.17 47,100 0.45
WFTBF 36.6950 1.92 2,300 0.45
PLSI 3.0500 1.67 600 0.45
BRBMF 3.5000 0.00 900 0.44
CSXXY 21.1600 9.41 800 0.44
DPSTF 32.2500 1.96 1,900 0.44
FSUGY 9.9300 -1.49 39,500 0.44
SLGD 1.1000 4.02 2,300 0.44
STBFY 21.6685 1.40 7,300 0.44
DLTI 1.1100 0.91 2,600 0.44
TFVRD 2.5100 2.03 500 0.44
ALRS 20.2500 -0.44 2,200 0.43
HZTVF 10.1085 0.10 1,100 0.43
WMCB 10.7100 -0.46 1,000 0.43
YASKY 66.1150 2.31 4,500 0.43
MGPPF 5.5000 8.27 900 0.43
GCGMF 29.4842 -2.05 2,600 0.42
IDKOY 13.3600 7.92 700 0.42
JVTSF 1.7260 1.53 1,400 0.42
NWVCF 1.7300 0.00 51,800 0.42
SMIZF 8.0450 1.71 500 0.42
SMCI 19.9500 0.10 37,800 0.42
KHOLY 15.3000 0.00 16,000 0.41
PRGAF 71.1100 -0.20 700 0.41
REMYY 14.9800 2.88 800 0.41
CVALF 1.5842 -0.46 1,900 0.40
GFSZY 10.2500 0.34 14,900 0.40
THKLY 11.5399 1.94 16,300 0.40
XTEG 4.1900 1.21 3,500 0.40
WMWXF 34.0000 3.74 1,800 0.40
CCCGY 15.1700 -0.33 500 0.39
CDUAF 28.7850 0.97 700 0.39
EDVMF 19.7700 -0.81 4,400 0.39
IFNNY 17.3300 0.64 188,000 0.39
LCSHF 8.3500 -1.88 1,000 0.39
CPCAF 1.3600 -0.73 1,000 0.39
ATVDY 3.4400 -0.15 700 0.39
ESBS 4.0200 0.00 500 0.38
TSGTY 32.9800 -0.63 800 0.38
WHGLY 16.9000 0.12 15,800 0.38
FECHF 2.6603 0.52 30,900 0.38
BKGMF 11.1000 -1.33 600 0.37
BURBY 27.1450 4.44 20,100 0.37
CHKDG 37.5000 0.67 1,400 0.37
DBCP 7.4800 0.00 1,000 0.37
GLPEY 7.0700 0.86 39,600 0.37
Back to All Scans...