× Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Stocks Making: New 52 Week High on

Price made a new 52-week high

Related Scans: Bullish Breakout Strength

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
MPNGY 40.6800 5.88 359,400 20.45
LNSPF 2.7556 4.38 364,400 13.18
HGEN 2.9200 14.96 1,905,100 10.53
IPATF 1.1700 8.90 301,400 4.18
KNYJF 68.4000 0.66 61,100 3.98
TMRC 2.5500 21.43 1,071,500 2.85
DKMR 2.0500 6.77 251,200 2.77
SNST 1.6200 -4.14 33,800 2.44
FDVRF 8.6500 7.81 170,700 2.25
SMCAY 26.5700 0.49 187,200 2.08
VCMMF 2.1200 11.58 8,100 1.98
ASOZY 21.0000 16.67 21,000 1.97
ABZPY 12.4200 21.17 2,400 1.92
OMQS 6.9999 0.00 4,200 1.91
NUVR 18.0000 9.09 3,400 1.77
UTGPF 11.8235 6.52 175,000 1.77
FSXLF 1.7700 -2.73 182,700 1.67
AVTXF 12.0000 40.35 34,100 1.58
ZEST 3.0000 -13.29 952,900 1.52
ITMPF 4.2500 3.41 9,500 1.51
DBOEY 17.4500 4.30 381,700 1.50
CHRYY 24.8400 4.33 1,800 1.30
EDRVF 13.8536 0.22 7,400 1.22
PTMEY 7.4000 35.53 2,300 1.21
SMECF 530.0400 -1.30 3,800 1.19
WEIN 35.0000 1.39 2,800 1.13
PNFPB 25.9000 1.37 97,500 1.13
INVOD 2.3500 5.86 15,200 1.09
PGVI 8.5000 21.43 1,900 1.08
ALBHF 2.6800 -9.46 18,500 1.07
SGCFF 4.1000 -0.56 2,200 1.02
PDYPY 72.2000 4.34 42,900 0.97
EGHSF 47.8601 4.32 900 0.85
ATGSY 6.0000 2.21 2,400 0.81
RBGPF 89.9500 3.30 3,100 0.79
AFTPY 36.2750 5.28 1,200 0.79
FSPKF 18.9700 0.11 5,900 0.67
NEOV 1.9400 4.30 143,800 0.64
BOZTY 7.0900 -1.66 3,100 0.62
HESAY 87.1300 3.34 8,000 0.61
DKILY 15.2750 1.29 75,200 0.58
DMEDF 1.1800 2.61 1,300 0.57
AFTPF 37.0800 9.07 11,000 0.55
APNHY 8.7200 4.24 900 0.53
BKDKP 1089.0800 2.26 9,100 0.52
TTNDY 47.0000 2.44 23,800 0.49
ZLNDY 35.1700 3.08 8,700 0.48
KNYJY 34.3050 0.99 15,200 0.45
ASMLF 345.0000 5.30 2,200 0.43
KNRRY 28.3000 5.48 26,000 0.42
HKXCY 38.2800 2.35 22,100 0.41
OMRNY 69.1500 0.46 5,100 0.41
GVDNY 72.7500 0.89 15,600 0.40
ADYEY 27.1600 0.63 112,500 0.37
EVVTY 64.7000 2.37 500 0.35
FSUGY 20.4500 1.84 16,200 0.34
SWMAY 36.1950 1.56 5,200 0.32
CHGCY 298.0600 2.08 2,700 0.29
MPNGF 20.3500 5.71 35,100 0.29
PSHZF 24.7100 1.06 70,900 0.28
RDSMY 33.5000 3.27 13,600 0.26
TMICY 57.1000 1.30 1,500 0.26
SBHMY 33.7100 34.84 300 0.23
MCARY 15.8000 12.38 4,400 0.22
XROLF 62.0900 4.19 500 0.21
DPUKY 9.1700 1.55 1,100 0.20
NJDCY 15.9700 0.76 53,600 0.20
NVZMY 55.3400 2.07 13,400 0.17
ATLCY 37.0000 3.24 1,300 0.15
PDYPF 140.0000 5.11 200 0.15
DBOEF 172.2900 3.58 400 0.14
TRUMY 39.6200 -0.80 4,800 0.12
VONOY 30.0500 1.01 200 0.09
DOGEF 119.1000 1.79 100 0.09
SFSHF 8.8500 44.32 200 0.07
TTNDF 9.2500 4.04 200 0.05
MRSKF 13.1800 8.48 100 0.05
ASXFF 62.2200 4.68 100 0.04
GAERF 5.1672 4.39 300 0.04
ANSLF 25.3000 3.48 100 0.03
KWHIF 16.5900 10.60 100 0.03
SKLTY 29.0900 2.61 100 0.02

Related Scans: Bullish Breakout Strength
Back to All Scans...